Unele aspecte ale motivaţiei de învăţare la studenţii anilor I-IV ai USMF „Nicolae Testemiţanu”
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
422 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-09 13:02
SM ISO690:2012
CERNIŢANU, Mariana; DANILIUC, Natalia. Unele aspecte ale motivaţiei de învăţare la studenţii anilor I-IV ai USMF „Nicolae Testemiţanu”. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2011, nr. 1(12), pp. 35-39. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719

Unele aspecte ale motivaţiei de învăţare la studenţii anilor I-IV ai USMF „Nicolae Testemiţanu”

Pag. 35-39

Cerniţanu Mariana, Daniliuc Natalia
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

Some aspects of motivation study I-IV year SMFU„Nicolae Testemiţanu” students The goal of this research is to study the motivation peculiarities of SMFU students, and to identify their study motivation dynamics. Thus, the most important study motive with an increasing tendency is the professional motive. The acquire knowledge motive is choused by the majority of students. One of the less selected study motive by students is the creative motive. At III-IV study year most of students gives priority to the professional motive, but at I-II study year students gives priority to the acquire knowledge motive.

Prin cercetarea dată am cercetat specificul motivaţiei de învăţare la studenţii USMF, cît şi conţinutul motivelor studenţilor în dinamica anilor de studii. Cel mai important motiv de învăţare cu tendinţa de creştere pe ani de studii este motivul profesional. Motivul de acumulare a cunoştinţelor este ales ca prioritar de cei mai mulţi studenţi cercetaţi pe toţi anii de studii. Unul dintre cele mai puţin alese motive de învăţare este motivul autorealizării creative. La anul III- IV de studii mai mult de jumătate dintre studenţi acordă prioritate motivului asimilării profesiei, pe cind la anii de studii I-II prioritate are motivul acumulării cunoştinţelor.