IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-11 11:17
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (5 din 5)
  2012  (5 din 5)
  2011  (5 din 5)
  2010  (5 din 5)
  2009  (5 din 5)
  2008  (5 din 5)
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.12.31)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole2850125102316108
Volume3033798641
Total2880128482116749
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   1123Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Activitatea ştiinţifică în USMF "Nicolae Testemiţanu" in perioada anilor 1991 – 2010 5-12
Ababii Ion, Prisacari Viorel
Omagiu eminentului profesor Gheorghe Baciu la 75 13-18
Pădure Andrei
În memoriam Nicolae Testemitanu 19-24
Dezvoltarea şi valorificarea imaginii profesorului din învăţământul superior medical 25-30
Eţco Constantin, Fornea Iuliana
Atelier de lucru – tehnică de învăţare prin colaborare profesor-student 30-35
Volosciuc Veronica, Costiuc Natalia, Panciuc Liliana, Eşanu-Dumnazev Daniela, Scutelnic Raisa
Unele aspecte ale motivaţiei de învăţare la studenţii anilor I-IV ai USMF „Nicolae Testemiţanu” 35-39
Cerniţanu Mariana, Daniliuc Natalia
Importanţa utilizării metodelor interactive în formarea la studenţi a competenţelor comunicative 40-43
Balmuş Tatiana, Panciuc Liliana, Trincanu Elena, Tumuruc Olga
SINELG: Sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii şi aplicarea acestora în cadrul lecţiilor 43-46
Cravcenco Svetlana, Ţurcan Natalia
Identitatea predării limbii franceze 46-50
Scutelnic Raisa, Panciuc Liliana, Volosciuc Veronica, Eşanu-Dumnazev Daniela, Tumuruc Olga, Trincanu Elena
Aspecte metodice în predarea-învăţarea englezei în medicină 50-53
Trincanu Elena, Panciuc Liliana, Balmuş Tatiana, Tumuruc Olga, Scutelnic Raisa
Metoda cubului şi eficienţa ei în cadrul lecţiei de limbă română 53-57
Vîntu Victoria
Creativitate şi eficienţă în cadrul orelor de limbă română 57-61
Vîntu Victoria, Ţurcan Natalia
Tehnici de predare-învăţare a limbii române şi a limbajului medical în grupele de studenţi anglofoni 61-64
Gamanji Tatiana
Portofoliul electronic al utilizatorului – instrument esenţial în realizarea proiectului personal de comunicare 64-68
Bâlici Marcel, Bîlici Nadejda
Oportunităţile revistelor ştiinţifice electronice şi a modelelor alternative de publicare pentru comunicarea ştiinţifică 69-76
Ţurcan Nelly
Manifestările morfologice la pacienţii decedaţi de gripa A/H1N1 77-81
Zota Eremia, Parnov Mihai, Munteanu Andrei
Aspecte mezoscopice ale încrucişărilor neurovasculare din complexul funiculotesticular 82-85
Ştefaneţ Mihail, Cherdivarenco Natalia, Titova Tamara, Belic Olga, Babuci Angela, Certan Galina, Zorin Zinaida
Artera subclaviculară dreaptă şi varianta ei 85-89
Lopotencu Eugenia, Catereniuc Ilia, Titova Tamara, Angheliu Roman, Cebanu Snejana, Toma Boris
Fenomenul splină accesorie 89-96
Belic Olga
Particularităţile regionale ale vascularizaţiei aortei toracice 97-100
Hacina Tamara
Modalităţi de stimulare a angiogenezei în ischemia experimentală a membrului inferior 100-104
Vişnevschi Sergiu, Nacu Viorel
Densitatea vasculară şi distribuţia vaselor sanguine în neoplazia cervixului uterin (dubla imunocolorare anti CD31/ anti-actina muşchiului neted-alpha) 104-110
Şaptefraţi Lilian, Mazuru Vitalie, David Valeriu, Globa Tatiana, Rudico Lucian
Caracteristica subclaselor celulelor endoteliale implicate în angiogeneză limfangiogeneză 110-117
Mazuru Vitalie, Şaptefraţi Lilian, Globa Tatiana, David Valeriu, Rudico Lucian
Evaluarea modificărilor anatomopatologice ale ficatului în hidatidoza chistică hepatică evolutivă la copil 118-125
Petrovici Virgil, Siniţîna Lilia, Babuci Stanislav
Boala Castleman: caracteristica clinico – histopatologică şi imunohistochimică 125-130
Canţîr Eugeniu, Cernîi Anatolie, Vataman Vladimir
Morfologia neuronilor multipolari din microganglionii nervoşi ai venei cave superioare 130-134
Certan Galina, Babuci Angela, Zorin Zinaida, Angheliu Roman, Globa Lilian
Abdominal wall and cesarean scar endometriosis: report of a two case 134-139
Cazacu Eugeniu, Cerbadji Ala, Pretula Ruslan, Focşa Olga
Particularităţile morfoclinice ale punţilor miocardice complete (revista literaturii) 140-148
Taşnic Mihail
Particularităţile anatomo-chirurgicale ale venelor hepatice 148-153
Jalbă Ivan
Variabilitatea arterelor lenticulostriate şi importanţa lor clinică 154-160
Juncu Victor
Variante ale ansei cervicale Zagorski 160-163
Cebanu Snejana
Anestezia epidurală. Realităţi şi perspective 163-167
Cuciuc Valeriu
The lymphangiogenic role of mast cells in premalignant and malignant lesions of uterine cervix 168-173
Cebanu Alexandru, Şaptefraţi Lilian, Mazuru Vitalie, Globa Tatiana, David Valeriu, Rudico Lucian
Adaptation of the human body to mechanical impact 173-176
Barbara Jowana, Barbara Yara
Adaptation of the human body to environment 177-183
Barbara Yara, Barbara Jowana
Body image, proportions, beauty and health 183-189
Mardari Mihaela
Incidenţa asfixiilor mecanice în municipiul Bălţi 190-193
Baciu Gheorghe, Grecu Laurenţiu, Macriţchi Sergiu
Caracteristica structurii morţii violente în raionul Glodeni 194-197
Baciu Gheorghe, Solovei Sergiu
Referitor la intoxicaţiile letale cu etanol în raionul Călăraşi 197-201
Baciu Gheorghe, Vodă Nicolae
Specificul traumelor rutiere cu consecinţe letale în raionul Orhei 201-205
Railean Sergiu, Baciu Gheorghe, Cobâscan Dumitru
Aprecierea medico-legală a divergenţelor dintre diagnosticul clinic şi morfologic (Revista literaturii) 205-211
Bondarev Anatolii, Pădure Andrei, Baciu Gheorghe
Influenţa probelor respiratorii asupra variabilitatea ritmului cardiac la subiecţi sanatoşi cu anxietate joasă şi ridicată 254-257
Ganenco Andrei, Vovc Victor, Moldovanu Ion, Lozovanu Svetlana
Corelaţii dintre activitatea sistemului citokinic şi proteina C–reactivă pe parcursul şocului hemoragic 257-261
Rotaru Victoria, Borş Eleonora, Hangan Corneliu, Cernit Veronica
Reflections about estimative method of the isolate portal vein contractility 262-266
Saulea Aurel, Rotaru Victor, Ojog Victor
Efectele nespecifice ale estrogenilor 266-270
Cucu Tatiana, Cucu Cristina
Proteinele şocului termic 270-276
Bobuţac Eduard, Mîţu Irina
Schimbările fiziologice şi psihosomatice după transplantul de inimă 276-279
Vilijînschii Andrei
Etiopatogenia hemangioamelor 280-283
Obreja Mariana
Neurobiologia somnului 283-287
Chiriac Ecaterina
AMPK şi sindromul metabolic: aspecte genetice 288-295
Creţu Constantin, Curocichin Ghenadie, Barbacar Nicolae
Strategies for identifying genetic factors in multifactorial stroke (Review) 295-300
Mocan Elena
Identification of genetic risk to ischemic stroke – the genome wide association study and meta-analysis (review) 300-305
Mocan Elena
Rezultatele studiului clinic „ evaluarea eficacităţii şi inofensivităţii preparatului medicamentos neamon- hepa în tratamentul hepatitelor virale cronice şi a cirozei hepatice” 306-313
Dumbrava Vlada-Tatiana, Pântea Victor, Parii Sergiu, Berliba Elina, Ţurcanu Adela, Golovin Pavel, Valica Vladimir
Acţiunea musculotropă comparativă a profeturului cu alţi compuşi izotioureici pe segmente de intestin izolat de şobolan 313-317
Stratu Ecaterina, Ghicavîi Victor, Coreţchi Ianoş
Utilizarea profeturului în hipotensiunea arterială 317-319
Coreţchi Ianoş, Stratu Ecaterina, Ghicavîi Victor
Nucosan –produs vegetal autohton cu propietăţi radioprotectoare 319-324
Gavriluţa Vadim, Ghicavîi Victor, Cotoneţ Larisa
Eficacitatea utilizării dovisanului în tratamentul complex al leziunilor ulceroase duodenale 324-329
Podgurschi Lilia, Ghicavîi Victor, Gavriluţa Vadim, Butorov Ivan, Barba Doina
Tratamentul complex cu imupurin al formelor simptomatice şi asimptomatice în HIV SIDA 330-333
Pogonea Ina, Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Popovici Svetlana
Unele aspecte metabolice ale interacţiunii asocierii izoturonului şi diazepamului cu oxigenul hiperbaric 333-340
Cheptea Eduard, Gonciar Veaceslav
Influenţa preparatelor entomologice asupra stresului oxidativ în afecţiunile hepatice toxice 340-346
Bacinschi Nicolae
Preparate care influenţează plasticitatea neuronală 347-351
Bumacov Ludmila
Unele particularităţi farmacologice ale coptizinei 351-354
Peredelcu Rodica, Gonciar Veaceslav, Scutar Corina, Cazacu Vasilii, Casian Igor, Casian Ana
Farmaco - şi fitoterapia modernă a migrenei 355-360
Cerlat Sofia
Rolul şi locul automedicaţiei în activitatea farmaciei comunitare 361-367
Safta Vladimir, Priscu Victoria, Bezverhni Zinaida, Cebotarenco Veronica, Chircu Ludmila
Unele aspecte ale promovării medicamentelor în Republica Moldova 367-372
Brumărel Mihail, Adauji Stela, Tarnovschi Olesea
Analiza cheltuielilor pentru stabilirea tarifelor la prepararea formelor medicamentoase extemporale în farmacia universitară ”Vasile Procopişin” 372-377
Adauji Stela, Brumărel Mihail, Tarnovschi Olesea
Aspecte teoretice şi practice ale terapiei cu antibiotice 377-382
Ciobanu Nadejda, Cotorobai Tatiana
Activitatea farmacistului în evaluarea riscului de apariţie a hipertensiunii arteriale 382-386
Bezverhni Zinaida, Bordian Aliona
Medicamentele pentru tratamentul hipertensiunii arteriale pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova 387-392
Peschin Anatolie, Bezverhni Zinaida
Optimizarea formulării comprimatelor orodispersabile cu maleat de clorfeniramină 393-398
FathiBaroud AllaaM., Diug Octavian, Diug Eugen
Aspecte biofarmaceutice şi farmacocinetice de administrare a spironolactonei la copii 398-402
Solonari Rodica, Diug Octavian, Cozlovschi Ecaterina
Analiza chimico-toxicologică a alprazolamului 402-405
Cotelea Tamara, Lungu Tatiana, Stati Lilia, Aramă Efim
Analiza chimico-toxicologică a amitriptilinei 406-409
Cotelea Tamara, Lungu Tatiana, Stati Lilia, Aramă Efim
Optimizarea metodeiHPLC pentru analiza fructelor de armurariu (silybum marianum (l.) gaertn 409-414
Casian Igor, Luca Victor, Ungureanu Ion, Casian Ana
Ponderea produselor vegetale şi a fitopreparatelor în nomenclatorul de stat al medicamentelor Republicii Moldova 415-418
Cojocaru-Toma Maria, Nistreanu Anatolie, Sîrcu Mariana
Studiul chimic al unor specii din genul Hypericum L. din flora Republicii Moldova 418-421
Benea Anna, Nistreanu Anatolie, Tihon Iurie
Glicozide steroidice acilate izolate din bulbii Lilium henryi Baker 421-425
Goreanu Gheorghe
Caracteristica floristică a colecţiei de plante medicinale a centrului de cultivare a plantelor medicinale a USMF „Nicolae Testemiţanu” 425-431
Calalb Tatiana, Balan Irina, Ungureanu Ion
Morfo-biometria plantelor de cynara scolymus l., cultivată în colecţia de plante medicinale a centrului de cultivare a plantelor medicinale a USMF “Nicolae Testemiţanu” 431-436
Ciobanu Constantin, Calalb Tatiana, Diug Eugen
Studiul extracţiei flavonozidelor din specia Centaurea Cyanus L 436-440
Ţurcan Tatiana, Nistreanu Anatolie, Diug Eugen, Corcodel Natalia