Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
293 0
SM ISO690:2012
BOGDAN, Silvia. Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2014, pp. 122-128. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market


Pag. 122-128

Bogdan Silvia
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Articolul își propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, în special, în traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale în limbile engleză și română a unui prospect farmaceutic

The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today’s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.

Cuvinte-cheie
prospect, termen farmaceutic, traducere medicală, densitate lexicală, echivalenţă, integrare, transpunere, compensare