Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
188 0
SM ISO690:2012
BOGDAN, Silvia. Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 122-128. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market


Pag. 122-128

Bogdan Silvia
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Articolul își propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, în special, în traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale în limbile engleză și română a unui prospect farmaceutic

The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today’s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.

Cuvinte-cheie
prospect, termen farmaceutic, traducere medicală, densitate lexicală, echivalenţă, integrare, transpunere, compensare

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bogdan, S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='en'>Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2014</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-50-127-9</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>prospect</subject>
<subject>termen farmaceutic</subject>
<subject>traducere medicală</subject>
<subject>densitate lexicală</subject>
<subject>echivalenţă</subject>
<subject>integrare</subject>
<subject>transpunere</subject>
<subject>compensare</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2014</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul &icirc;și propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, &icirc;n special, &icirc;n traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale &icirc;n limbile engleză și rom&acirc;nă a unui prospect farmaceutic</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today&rsquo;s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.</p></description>
</descriptions>
</resource>