Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
227 0
SM ISO690:2012
BOGDAN, Silvia. Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market. In: Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene, 22-23 mai 2013, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2014, pp. 122-128. ISBN 978-9975-50-127-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene 2014
Conferința "Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene"
Bălți, Moldova, 22-23 mai 2013

Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market


Pag. 122-128

Bogdan Silvia
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2022


Rezumat

Articolul își propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, în special, în traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale în limbile engleză și română a unui prospect farmaceutic

The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today’s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.

Cuvinte-cheie
prospect, termen farmaceutic, traducere medicală, densitate lexicală, echivalenţă, integrare, transpunere, compensare

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Bogdan, S.</dc:creator>
<dc:date>2014</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Articolul &icirc;și propune să examinze importanța dezvoltării competenței de traducere, &icirc;n special, &icirc;n traducerile farmaceutice care au devenit o cerere permanentă pe piață muncii competitive. Articolul are drept scop să explice unele aspecte și dificultăți ale procesului de traducere, prin prezentarea unui model de analiză comparativă a principalelor caracteristici stilistice și lexicale &icirc;n limbile engleză și rom&acirc;nă a unui prospect farmaceutic</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article focuses on the importance of developing proficiency in pharmaceutical translation which has become a demand in today&rsquo;s competitive labor market. It aims at explaining some aspects and challenges of the translation process by presenting a comparative model analysis of the main stylistic and lexical features displayed both in English and Romanian pharmaceutical inserts.</p></dc:description>
<dc:source>Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării  europene () 122-128</dc:source>
<dc:subject>prospect</dc:subject>
<dc:subject>termen farmaceutic</dc:subject>
<dc:subject>traducere medicală</dc:subject>
<dc:subject>densitate lexicală</dc:subject>
<dc:subject>echivalenţă</dc:subject>
<dc:subject>integrare</dc:subject>
<dc:subject>transpunere</dc:subject>
<dc:subject>compensare</dc:subject>
<dc:title>Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>