IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(211) pentru cuvîntul-cheie "integrare"
Integrarea refugiaților pe piața muncii - o provocare pentru Uniunea Europeană
Holcă-Nistor Roxana Georgiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-1382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova – probleme și perspective
Saghin Lilia
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea capacităților de autoreglare a activității copiilor cu dizabilități mentale
Lapoşina Emilia, Frunze Olesea
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar
Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi
Popov Lidia12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarității în formarea profesională inițială a studentului chimist
Codreanu Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul integrativ de studiere a matematicii în învăţământul profesional tehnic
Berejanschi Anastasia
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia formării competenței profesional-matematice a studenților informaticieni în baza integrării matematicii și informaticii
Vascan Teodora
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării
Paiu Dana
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul ca generator al politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование партийных систем в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы
Scrîli Serghei
Administrarea Publică
Nr. 1(89) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 March, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii strategice de dezvoltare a activităţii economice externe a Republicii Moldova
Luca Tatiana
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind evoluţia procesului de armonizare a cadrului legislativ al Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene
Pilat Sofia, Pilat Artiom
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(2) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incluziunea și integrarea persoanelor cu dizabilități în activitatea economică
Cotelnic Valentina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-99. Vizualizări-1255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele dezvoltării economiei Uniunii Europene în anul 2014 şi în viitorul apropiat
Tăbăcaru Ludmila, Gribincea Alexandru, Duşcov Raisa
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-1800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Domenii ale politicilor comunitare de integrare şi cooperare
Lobanov Natalia
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de integrare comunitară prin înființarea de structuri de economie socială. Studiu de caz
Cormoș Viorica-Cristina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-66. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea situaţiei actuale a persoanelor cu dizabilităţi, gradul de integrare pe piaţa muncii şi în activităţi de antreprenoriat, şanse şi posibilităţi de exercitare a acestui drept
Saghin Lilia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităti de utilizare a standardului XML în contabilitate
Rizescu Gianina
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regionalizarea comerţului internaţional şi participarea ţărilor lumii la acest proces
Lozinschi Eugenia
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 211