Utilizarea biomasei din streptomicete ca stimulator al unor indici sanguini la tineretul avicol
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
399 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-23 13:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
636.5/.6-085:579.873.7 (1)
Păsări domestice (178)
Păsări (în afară de păsări de curte sau vânat) crescute sau întreținute de om (360)
Microorganisme. Bacterii (182)
SM ISO690:2012
PETCU, Igor, STARCIUC, Nicolae. Utilizarea biomasei din streptomicete ca stimulator al unor indici sanguini la tineretul avicol. In: One Health and Risk Management, 2021, nr. 2(4), pp. 111-115. ISSN 2587-3458. DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2021.4.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
One Health and Risk Management
Numărul 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3458 /ISSNe 2587-3466

Utilizarea biomasei din streptomicete ca stimulator al unor indici sanguini la tineretul avicol

The use of biomass of streptomycetes as a stimulator of some body indices of chickens

DOI: https://doi.org/10.38045/ohrm.2021.4.12
CZU: 636.5/.6-085:579.873.7

Pag. 111-115

Petcu Igor, Starciuc Nicolae
 
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2021


Rezumat

Introduction. Currently, various biologically active substances, preferably of biological and not synthetic origin, with having a growth stimulating effect, are frequently used as food additives in the poultry industry. Some of these substances with a stimulating effect on the growth of chickens are represented by the biomass obtained from apathogenic strains of Streptomycetes. Material and methods. The investigations were conduvted within the ILR “Avicola SărăteniiVech” v. Sărătenii Vechi, Telenești district. The biological material was one-day-old Adler's silver chickens. The research was carried out on 150 chickens (one control and two experimental), which were randomly distributed in three groups of 50 chickens in each. Results. The dynamics of body weight was higher in the experimental group of chickens which, received biomass of Streptomycetes, indicating that the chickens in experimental group II recorded a 5.1% increase in body weight compared to chickens from the control group. The analysis of blood indices showed a slight increase of the number of lymphocytes and eosinophils, from 4 to 9% in experimental group II. Conclusions. The use of biomass of Streptomycetes in feeding the experimental grup of chickens demonstrated an increase of body weight with 5.1% compared to the chickens from the control group. The biomass of Streptomycetes stimulated an increase of the number of limbocytes and eosinophils in chickens from the experimental group II, thus demonstrating an immunostimulatory effect.

Întroducere. În industria avicolă sunt utilizate frecvent, ca aditivi furajeri, diferite substanțe biologic active, cu efect stimulator, de creștere, cu predilecție de origine biologică și nu de ordin sintetic. Unele dintre aceste substanțe, cu efect stimulator de creștere a tineretului avicol, sunt reprezentate de biomasa obținută din Streptomicete apatogen. Material și metode. Investigațiile au fost organizate în cadrul SRL „Avicola SărăteniiVechi” s. Sărătenii Vechi, r-nul Telenești. Materialul biologic a fost reprezentat de puii de rasa Argintie de Adler, în vârstă de o zi. Cercetările au fost realizate pe trei loturi a câte 50 de pui, distribuiți aleatoriu (unul martor și două experimentale). Rezultate. Analiza dinamicii greutății corporale a demonstrat faptul că puii din lotul experimental II, cărora li s-a administrat biomasa de streptomicete, au înregistrat o creștere de 5,1 % în greutatea corporală, comparativ cu puii din lotul martor. Analiza sângelui a demonstrat o creștere ușoară a numărului de limfocite și eozinofile cu 4-9%, la lotul II experimental. Concluzii. Utilizarea biomasei de Streptomicete în rația tineretul avicol a influențat pozitiv indicii de masă corporală, puii din lotul experimental înregistrând o creștere în greutatea corporală de 5,1%, comparativ cu lotul martor.

Cuvinte-cheie
Chickens, biomass of streptomycetes, Body weight, resistance,

pui, biomasa de Streptomicete, masă corporală, rezistenţă