IBN
Închide
Petcu Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 9

Biomasa de streptomicete – aditiv eficient în alimentația tineretului avicol
Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
One Health and Risk Management
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența utilizarii biomasei din streptomicete în alimentația găinilor ouătoare
Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța utilizării în avicultură a aditivilor furajeri medicinali pentru protecția mediului
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of lighting modes on the age of puberty and egg laying chickens
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea şi identificarea microflorei de origine bacteriană din incubatoare şi de la puii de găină după eclozionare
Osadci Natalia1 , Starciuc Nicolae1 , Petcu Igor2 , Balan Ion2 , Demcenco Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of mineral metabolism in birds in the reproductive period
Demcenco Boris1 , Balan Ion2 , Petcu Igor2 , Osadci Natalia1 , Gramovici Veaceslav1 , Roşca Feodora1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poultry in the continuation of the improvement of biotechnologies for obtaining products from the food industry
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of biomass of streptomycetes as a stimulator of some body weight indices in chickens
Petcu Igor , Starciuc Nicolae
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea biomasei din streptomicete ca stimulator al unor indici sanguini la tineretul avicol
Petcu Igor , Starciuc Nicolae
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
One Health and Risk Management
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impactul relevanței relației multiforme dintre sănătate și consumul de carne de pasăre
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bioactiv al aminoacizilor în componența rației alimentare pentru păsări
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между содержанием йода и интенсивность метаболических процессов птицы
Демченко Борис1 , Балан Ион1 , Петку Игорь1 , Осадч Наталия1 , Рошка Феодора2 , Грамович Вячеслав2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Alimentaţia biologică activă în condiţii industriale de creştere şi exploatare a păsărilor domestice
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Demcenco Boris12 , Roşca Fedosia12 , Osadci Natalia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of avian infectious bronchitis and quality of poultry products
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Рошка Федор , Осадч Наталия , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of dietary protein and amino acids on the quality of poultry food products
Петку Игорь12 , Балан Ион21 , Демченко Борис12 , Roşca Fedosia21 , Осадч Наталия12 , Грамович Вячеслав21
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние факторов внешней среды на естественную резистентность сельскохозяйственной птицы
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Осадч Наталия , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cercetări privind efectul biomasei de streptomicete asupra performanţelor de creştere a puilor de găină
Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 22 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor
Balan Ion1 , Petcu Igor2 , Şumanschii Andrei2 , Demcenco Boris2 , Zestrea Nicolai2 , Gramovici Veaceslav3 , Roşca Fedosia2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 ,,Rai Plai Avicola” SRL
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul, importanţa şi efectele enzimelor digestive în nutriţia păsărilor
Petcu Igor , Balan Ion , Şumanschii Andrei , Roşca Fedosia , Zestrea Nicolai , Demcenco Boris , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific features of the digestion and the metabolism of birds
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Şumanschii Andrei12 , Demcenco Boris12 , Zestrea Nicolai12 , Roşca Fedosia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28