IBN
Închide

44Publicaţii

301Descărcări

15588Vizualizări

Petcu Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 31. Publicaţii peste hotare - 5.
Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 9

Impactul borhotului uscat de porumb asupra consumului de furaje și calităților productive ale tineretului hibrid de suine
Danilov Anatolie , Petcu Igor , Donică Iov , Secrieru Serghei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Includerea biomasei tulpinii streptomices Fradiae CNMN-Ac-11 în rețetele de nutrețuri combinate destinate alimentației puilor de carne
Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 19 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii caracterelor morfoproductive și aplicarea acestora în selecția păsărilor
Lupolov Tatyana , Petcu Igor
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile creșterii cârdului parental de găini al rasei hubbard în condițiile Republicii Moldova
Petcu Igor1 , Lupolov Tatiana1 , Balan Ion1 , Bîrlădean Gheorghe2 , Panțîr Andrei3 , Demcenco Boris1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 ÎM ”PB NORD” SRL,
3 Necunoscută, Moldova
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 19 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile morfoproductive ale hibrizilor F1 obținuți de la încrucișările interrasiale de găini cu subrasa Gât golaș moldovenesc
Lupolov Tatiana , Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(68) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilități de utilizare a borhotului uscat de porumb în alimentația tineretului porcin supus îngrășării
Danilov Anatolie , Petcu Igor , Donica Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimulating effect of the biomass of Streptomyces Fradiae CNMN-AC-11 on the growth of young poultry
Petcu Igor
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Animal Science - Challenges and Innovations
2023. Sofia. e-ISBN 978-619-92591-1-5.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The action of food supplements on the intestinal microbiota in birds
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прилагане на биомаса от Streptomyces Fradiae CNMNAc- 11 в хранителна дажба на пилета бройлери
Petcu Igor
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans
Vol. 26, / 2023 / ISSN 1311-0489 / ISSNe 2367-8364
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Antioxidative protection in the biotechnology of agricultural breeding
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii în reproducția taurinelor
Darie Grigorie, Cibotaru Elena, Iurcu Iulian, Morari-Pirlog Alisa, Rotari Doina
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-56-995-8
Disponibil online 1 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa turtei din miez de nucă asupra digestibilităţii substanţelor nutritive din nutreţul combinat destinat scrofiţelor de prăsilă
Danilov Anatolie , Petcu Igor , Donica Ion
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de profilaxie și de combatere în salmoneloza aviară: Recomandări științifico-practice
Juncu Olga, Starciuc Nicolae, Moscalic Roman, Osadci Natalia
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-41-2
Disponibil online 8 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of classical biotechnologies on the welfare of agricultural birds
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние кальция на яичную продуктивность промышленного птицеводства
Петку Игорь , Балан Ион , Демченко Борис , Рошка Феодора , Gramovici Ana
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a V-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-165-12-9..
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ефективност от добавяне на биомаса от стрептомицети в хранителната дажба на кокошки носачки
Petcu Igor
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans
Vol. 25, / 2022 / ISSN 1311-0489 / ISSNe 2367-8364
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опасност от зараза на месо от бройлери със салмонела
Juncu Olga , Starchiuc Nicolae , Petcu Igor
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans
Vol. 25, / 2022 / ISSN 1311-0489 / ISSNe 2367-8364
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Biomasa de streptomicete – aditiv eficient în alimentația tineretului avicol
Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
One Health and Risk Management
Nr. 2(3) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența utilizarii biomasei din streptomicete în alimentația găinilor ouătoare
Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța utilizării în avicultură a aditivilor furajeri medicinali pentru protecția mediului
Demcenco Boris , Balan Ion , Petcu Igor , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of lighting modes on the age of puberty and egg laying chickens
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izolarea şi identificarea microflorei de origine bacteriană din incubatoare şi de la puii de găină după eclozionare
Osadci Natalia1 , Starciuc Nicolae1 , Petcu Igor2 , Balan Ion2 , Demcenco Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of mineral metabolism in birds in the reproductive period
Demcenco Boris1 , Balan Ion2 , Petcu Igor2 , Osadci Natalia1 , Gramovici Veaceslav1 , Roşca Feodora1
1 Institute of Physiology and Sanocreatology,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poultry in the continuation of the improvement of biotechnologies for obtaining products from the food industry
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Ana
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of biomass of streptomycetes as a stimulator of some body weight indices in chickens
Petcu Igor , Starchiuc Nicolae
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 October, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea biomasei din streptomicete ca stimulator al unor indici sanguini la tineretul avicol
Petcu Igor , Starciuc Nicolae
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
One Health and Risk Management
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Impactul relevanței relației multiforme dintre sănătate și consumul de carne de pasăre
Petcu Igor , Balan Ion , Demcenco Boris , Osadci Natalia , Roşca Feodora , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul bioactiv al aminoacizilor în componența rației alimentare pentru păsări
Petcu Igor1 , Balan Ion1 , Demcenco Boris2 , Osadci Natalia2 , Roşca Feodora2 , Gramovici Veaceslav2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь между содержанием йода и интенсивность метаболических процессов птицы
Демченко Борис1 , Балан Ион1 , Петку Игорь1 , Осадч Наталия1 , Рошка Феодора2 , Грамович Вячеслав2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ефективност от добавянето на биомаса от стрептомицети в дажбите за хранене на пилета
Petcu Igor
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans
Vol. 23, / 2020 / ISSN 1311-0489 / ISSNe 2367-8364
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Alimentaţia biologică activă în condiţii industriale de creştere şi exploatare a păsărilor domestice
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Demcenco Boris12 , Roşca Fedosia12 , Osadci Natalia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of avian infectious bronchitis and quality of poultry products
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Рошка Федор , Осадч Наталия , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of dietary protein and amino acids on the quality of poultry food products
Петку Игорь12 , Балан Ион21 , Демченко Борис12 , Roşca Fedosia21 , Осадч Наталия12 , Грамович Вячеслав21
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние факторов внешней среды на естественную резистентность сельскохозяйственной птицы
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Осадч Наталия , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cercetări privind efectul biomasei de streptomicete asupra performanţelor de creştere a puilor de găină
Petcu Igor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 22 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor
Balan Ion1 , Petcu Igor2 , Şumanschii Andrei2 , Demcenco Boris2 , Zestrea Nicolai2 , Gramovici Veaceslav3 , Roşca Fedosia2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 ,,Rai Plai Avicola” SRL
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul, importanţa şi efectele enzimelor digestive în nutriţia păsărilor
Petcu Igor , Balan Ion , Şumanschii Andrei , Roşca Fedosia , Zestrea Nicolai , Demcenco Boris , Gramovici Veaceslav
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific features of the digestion and the metabolism of birds
Petcu Igor12 , Balan Ion12 , Şumanschii Andrei12 , Demcenco Boris12 , Zestrea Nicolai12 , Roşca Fedosia12 , Gramovici Veaceslav12
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическое действие недостатка и избытка витамина А в организме сельскохозяйственной птицы
Петку Игорь12 , Балан Ион12 , Шуманский Андрей 12 , Зестря Николай12 , Демченко Борис12 , Рошка Федор12 , Грамович Вячеслав12
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение ветеринарно-санитарного контроля безопасности кормов в птицеводстве
Демченко Борис , Балан Ион , Петку Игорь , Шуманский Андрей , Зестря Николай , Roşca Fedosia , Грамович Вячеслав
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Influența biomasei de streptomicete asupra creșterii tineretului de găină
Petcu Igor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influiența unor produse din strepromycete asupra parametrilor biochimici sangvini la puii de găină
Starciuc Nicolae , Manciu Alexandr , Petcu Igor , Burţeva Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Administrarea biomasei de streptomicete în reţetele de nutriţie destinate tineretului avicol
Petcu Igor1 , Starciuc Nicolae1 , Burţeva Svetlana2 , Manciu Alexandr1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Utilizarea substratului nutritiv de la producerea ciupercilor în alimentaţia tineretului avicol
Petcu Igor , Starciuc Nicolae , Andrieş Vladimir , Osadci Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Efectele suplimentării reţetelor de nutriţie cu preparate enzimatice asupra performanţelor tineretului avicol
Petcu Igor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Influenţa preparatului bior asupra sănătăţii şi indicilor productivi la tineretul porcin alimentaţi cu raţii carenţate
Macari Vasile , Petcu Igor , Donica Ala , Donica Gheorghe , Grigorovschi N.
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 46 of 46