Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
687 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-03 10:56
SM ISO690:2012
RUDI, Ludmila; CEPOI, Liliana; COJOCARI, Angela; RUDIC, Valeriu. Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2008, nr. 3(306), pp. 119-128. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(306) / 2008 / ISSN 1857-064X

Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină

Pag. 119-128

Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Rudic Valeriu
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2013


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a
extractelor din biomasa de spirulină">
<meta name="citation_author" content="Rudi Ludmila">
<meta name="citation_author" content="Cepoi Liliana">
<meta name="citation_author" content="Cojocari Angela">
<meta name="citation_author" content="Rudic Valeriu">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/01/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii">
<meta name="citation_volume" content="306">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="119">
<meta name="citation_lastpage" content="128">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Activitatea%20antioxidanta%20si%20antiradicalica.pdf">