Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1436 67
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-07 12:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.89(478) (83)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (1161)
SM ISO690:2012
CUCIUREANU, Gheorghe. Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 2(61), pp. 37-47. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.2-61.01
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire

Organization of research project competitions in the Republic of Moldova: lottery is better than incompetence and partiality

DOI:https://doi.org/10.52673/18570461.21.2-61.01
CZU: 001.89(478)

Pag. 37-47

Cuciureanu Gheorghe12
 
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
 
 
Disponibil în IBN: 23 august 2021


Rezumat

The paper analyzes the experience of evaluation and organization of research project competitions through the prism of the „State Program 2020–2023” competition held in the Republic of Moldova. The advantages and disadvantages of the two major evaluation methods are highlighted: peer review and bibliometric evaluation, but also alternative ways of evaluating and selecting projects. Taking into account the shortcomings established in the process of organizing national competitions, the author proposes the organization of competitions for research projects in the Republic of Moldova through a combination of bibliometric evaluation and a lottery.

În articol se analizează experiența de evaluare și organizare a concursurilor de proiecte de cercetare prin prisma concursului „Program de stat 2020–2023” desfășurat în Republica Moldova. Sunt evidențiate avantajele și dezavantajele celor două metode majore de evaluare: evaluarea colegială și cea bibliometrică, precum și modalitățile alternative de evaluare și selectare a proiectelor. Ținând seama de neajunsurile stabilite în procesul de organizare a competițiilor naționale, autorul propune organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova printr-o combinație a evaluării bibliometrice și a unei loterii.

Cuvinte-cheie
Peer review, bibliometric indicators, lottery, science policy,

evaluare colegială, indicatori bibliometrici, loterie, politica științei