IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "loterie"

Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire

Cuciureanu Gheorghe12
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-51. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc – propunere de lege ferenda

Chihai Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Действующее законодательство, регулирующее проведение азартных игр в Республике Молдова и в зарубежных странах

Sosna Boris1, Zdorov Iurie2
1 Институт юридических и политических исследований AHM,
2 Европейский Университет Молдовы
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2017 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3