Instrumente de verificare a informației false distribuite pe Web
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
692 19
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-10 13:33
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.019.51:004 (5)
Politică (2977)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4267)
SM ISO690:2012
GOREA, Adela. Instrumente de verificare a informației false distribuite pe Web. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”, 2021, nr. 2(61), pp. 48-52. ISSN 1857-0461. DOI: https://doi.org/10.52673/18570461.21.2-61.02
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Instrumente de verificare a informației false distribuite pe Web

Tools for verification of the false information distributed on Web

DOI:https://doi.org/10.52673/18570461.21.2-61.02
CZU: 32.019.51:004

Pag. 48-52

Gorea Adela
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 23 august 2021


Rezumat

The article contains details on technologies for assessing the credibility of information on the Web. Special attention is paid to social networks and to the most important aspects of the distribution of incredible information on the Internet. The paper analyzes the basic features of several tools for verifying the credibility of the Web sources. Given that Web tools mostly check the content of sites, but not whether the Web address of the site is real, Web address verification technologies have been researched. Necessary suggestions were made in checking the site before you start reading the information on the Web.

Articolul conține detalii cu privire la tehnologiile de evaluare a credibilității informațiilor de pe Web. O atenție specială se acordă rețelelor de socializare și celor mai importante aspecte ale distribuției informației necredibile de pe Internet. Lucrarea analizează caracteristicile de bază ale mai multor instrumente pentru verificarea credibilității surselor Web. Având în vedere că instrumentele Web verifică preponderent conținutul site-urilor, dar nu și dacă adresa Web a site-ului este reală, s-au cercetat tehnologiile de verificare a adreselor Web. S-au făcut sugestii necesare pentru verificarea site-ului înainte de a începe citirea informațiilor de pe Web.

Cuvinte-cheie
credibility, web, social networks, fake sites, Phishing,

credibilitate, Web, reţele sociale, site-uri false, phishing