Nord Stream-2: noi măsuri de securitate pentru Uniunea Europeană
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
158 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-29 00:35
SM ISO690:2012
NECEAEVA-IURIICIUC, Natalia. Nord Stream-2: noi măsuri de securitate pentru Uniunea Europeană. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 48-57. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Nord Stream-2: noi măsuri de securitate pentru Uniunea Europeană

Nord Stream-2: new security measurements for the EU

Северный поток-2: новые вызовы в сфере безопасности для Европейского Союза


Pag. 48-57

Neceaeva-Iuriiciuc Natalia
 
Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

Articolul este consacrat noilor provocări la securitate în contextul răspândirii Covid-19 și a schimbărilor globale, determinate de pandemie. Autorul atrage atenția la paradigmele începutului secolului XXI, perioadă în care un rol deosebit îl au actorii politici și economici. Proiectul Nord Stream-2 în mod activ promovează Federația Rusă, este în opinia autorului nu doar un pericol al securității energetice a Uniunii Europene, dar și stabilității social-politice. Autorul atrage atenția atât la aspectul energetic a activității Gazprom, cât la la dimensiunea informațională.

This article examines new security challenges for the EU in the context of the spread of Covid-19 and the global changes caused by the pandemic. The author draws attention to the formation of a new information field and communication paradigm at the beginning of the XXI century, where political and economic actors play a special role. According to the author, the Nord Stream-2 project, which is actively promoted by the Russian Federation, is not only a threat to energy security in the EU, but also to socio-political stability. The author pays attention to both the energy side of Gazprom’s activities and the information side

Данная статься посвящена анализу новых вызовов в сфере безопасности в контексте распространения Covid-19 и глобальных изменений, вызванных пандемией. Автор обращает внимание на формирование нового информационного поля и коммуникационной парадигмы вначале ХХI века, где особую роль играют политические и экономические акторы. Проект «Северный поток-2», активно продвигаемый РФ, является, по мнению автора, не только угрозой энергетической безопасности в ЕС, но и общественно-политической стабильности. Автор обращает внимание, как на энергетическую сторону деятельности «Газпрома», так и на информационную

Cuvinte-cheie
securitatea, ce vine după adevăr, Nord Stream-2,

Security, post-truth, Nord Stream-2, Gazprom, media, Gazprom, ,

безопасность, постправда, «Северный поток-2», «Газпром», медиа.