Уголовные аспекты распространения преступлений связанных с незаконным абортом в Республике Молдова
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
242 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-10 16:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.622 (3)
Infracțiuni împotriva persoanei (232)
SM ISO690:2012
ЧИКАЛА, Александру; СОРОЧЯНУ, Игорь. Уголовные аспекты распространения преступлений связанных с незаконным абортом в Республике Молдова. In: Studii Juridice Universitare. 2020, nr. 3-4(51-52), pp. 135-142. ISSN 1857-4122.
10.5281/zenodo.4608315
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studii Juridice Universitare
Numărul 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122

Уголовные аспекты распространения преступлений связанных с незаконным абортом в Республике Молдова

Repere normative privind dislocarea avortului ilegal în legislaţia Republicii Moldova

Normative Aspects Regarding the Criminalization of Illegal Abortion in the Legislation of the Republic of Moldova

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4608315
CZU: 343.622

Pag. 135-142

Чикала Александру, Сорочяну Игорь
 
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
 
Disponibil în IBN: 17 martie 2021


Rezumat

Individual freedom and security of the person is one of the most sensitive and complex human values which, along with other fundamental rights, plays a primordial role in a democratic society. In the following, we present some aspects of criminal law of the illegal performance of abortion misdemeanor as it is criminalized in the criminal law in force of the Republic of Moldova (RM) under art.159 of the Criminal Code (CC). The illegal performance of abortion is undoubtedly one of the few crimes against the life and health of a person that has experienced a different approach during the whole human existence: from the most severe punishment to decriminalization.

În cele ce urmează vom prezenta unele aspecte juridico-normative a infracţiunii de provocare ilegală a avortului aşa cum este incriminată în legislaţia penală în vigoare a Republicii Moldova, la art.159 din Codul penal. Provocarea ilegală a avortului este, incontestabil, una dintre puținele infracțiuni contra vieții și sănătății persoanei care a cunoscut de-a lungul existenței umane o abordare inedit de diferită: de la instituirea celor mai severe pedepse până la dezincriminarea acesteia.

Ниже мы представим некоторые нормативно-правовые аспекты преступления незаконной провокации аборта, инкриминируемого действующим уголовным законодательством Республики Молдова в статье 159 Уголовного кодекса. Нелегальная провокация аборта, бесспорно, один из немногих преступлений против жизни и здоровья человека, который во время своего известного человеческого существования необычно иной подход: от введения самых суровых наказаний к его декриминализации.

Cuvinte-cheie
misdemeanor, illegal performance of the abortion, criminal liability, reproductive health, pregnancy, termination of pregnancy,

infracţiune, provocare ilegală a avortului, răspunderea penală, sănătatea reproductivă, sarcina, întrerupere a cursului sarcinii