Metodologia învățării Biologiei din perspectiva interdisciplinarității
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
448 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-14 17:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.8573 (6)
Educație (12583)
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Eugenia, NEDBALIUC, Boris, GRIGORCEA, Sofia. Metodologia învățării Biologiei din perspectiva interdisciplinarității. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice: Didactica științelor naturii, 27-28 februarie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2021, Vol. 2, pp. 99-105. ISBN 978-9975-76-319-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2, 2021
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 27-28 februarie 2021

Metodologia învățării Biologiei din perspectiva interdisciplinarității

CZU: 372.8573

Pag. 99-105

Chiriac Eugenia, Nedbaliuc Boris, Grigorcea Sofia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 12 martie 2021


Rezumat

În lucrarea dată sunt examinate aspecte metodologice privind studierea biologiei prin prisma inter/transdisplinarității. Sunt evidențiate o serie de exemple și modele elocvente care ilustrează modalitățile de implementare a interdisplinarității în procesul de învățare-predare a biologiei în cadrul disciplinei Morfologia plantelor/Morfoecologia vegetală. Lucrarea este destinată elevilor/studenților cât și tuturor profesorilor de biologie interesați de aplicarea inter/transdisplinarității la studierea biologiei.

Cuvinte-cheie
interdisplinaritate, biologie-informatica, biologie-matematică, biologie-fizică, biologie-chimie