Reflecții asupra unor instituții de drept procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
152 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-23 22:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.12 (209)
Acțiune penală. Investigație penală. Procedură penală (1058)
SM ISO690:2012
PÂNTEA, Serghei. Reflecții asupra unor instituții de drept procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptei. In: Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor. Vol.2, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: CEP USM, 2019, pp. 629-643. ISBN 978-9975-149- 88-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2, 2019
Conferința "Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Reflecții asupra unor instituții de drept procesual penal: extinderea urmăririi penale sau schimbarea încadrării juridice a faptei

Reflections on some institutions of criminal procedure law: extension of criminal investigation or the modification of legal characterization of the facts

CZU: 343.12

Pag. 629-643

Pântea Serghei
 
Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2021


Rezumat

Reforming the justice system, particularly the criminal justice and the criminal proceedings simplification are widely promoted in the political and legal environment, in line with the commitments. The solving of problems in justice can be based on the improvement of the existing systems and in the established normative framework. A contribution to achieving the objectives is positioned on the need to reflect on the institution of the extension of criminal investigation or the modification of legal characterization of the facts, which can improve essentially the procedural safeguards of the persons, but also the legal instruments of the criminal prosecution bodies, law enforcement agencies and prosecutors.

Cuvinte-cheie
justiţie, calificare, infracțiuni, urmărire penală, extindere, încadrare juridică