Prevenirea riscurilor chimice pentru sănătatea populației prin desfășurarea campaniilor de promovare a sănătății
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
36 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.099.084 (1)
Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie (789)
SM ISO690:2012
TONU, Tatiana. Prevenirea riscurilor chimice pentru sănătatea populației prin desfășurarea campaniilor de promovare a sănătății. In: Arta Medica . 2020, nr. 4(77), pp. 31-33. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4173639
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852

Prevenirea riscurilor chimice pentru sănătatea populației prin desfășurarea campaniilor de promovare a sănătății

Prevention of chemical risks of the population's health through health promotion campaigns


CZU: 615.099.084
DOI: 10.5281/zenodo.4173639
Pag. 31-33

Tonu Tatiana12
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiective. Manipularea inadecvată a produselor chimice duce la o creștere a expunerii populației la acțiunea acestora, generând intoxicații acute de etiologie chimică sau alte consecințe grave asupra sănătății. Scopul studiului a fost evaluarea impactului activităților de sensibilizare a populației privind intoxicațiile acute de etiologie chimică, organizate în cadrul Săptămânilor internaționale și naționale pentru prevenirea sau diminuarea acestora. Materiale și metode. A fost efectuată o analiză retrospectivă a rezultatelor desfășurării Campaniilor internaționale și naționale cu referire la prevenirea intoxicațiilor acute de etiologie chimică, în Republica Moldova, pentru perioada anilor 2018-2019. Rezultate. S-a constatat că cazurile de intoxicații acute de etiologie chimică sunt în descreștere, fiind înregistrate 2145 afectați în anul 2018, comparativ cu anul 2013 – 6292 cazuri. Anual, pentru prevenirea și/sau diminuarea a astfel de intoxicații, se organizează Campanii de promovare a sănătății, în cadrul cărora se desfășoară activități de sensibilizare a populației, comunicare a riscurilor chimice asupra sănătății omului și mediului. În conformitate cu Rapoartele prezentate de Centrele de Sănătate Publică teritoriale, în cadrul Săptămânilor, au fost vizitate 918 instituții de învățământ în care își fac studiile 235739 elevi, dintre care au fost informate 8307 clase cu 207995 elevi. Au fost desfășurate 3253 lecții publice și 5064 prelegeri organizate de specialiștii din instituțiilor de sănătate și de învățământ. Concluzii. Practica organizării Campaniilor de promovare a sănătății, în domeniul riscurilor chimice, are un impact pozitiv asupra stării de sănătate a populației și nivelului morbidității asociate cu produse chimice. Păstrarea, utilizarea și comercializarea corectă a produselor chimice garantează protecția sănătății publice, în special a copiilor.

Objectives. Improper handling of chemicals leads to an increase in the population's exposure to them, generating acute chemical poisonings and other serious health consequences. The purpose of this paper was the impact assessment of public awareness activities on acute chemical poisonings, organized during the International and National Weeks for their prevention and reduction. Materials and methods. In this study, there was performed a retrospective analysis of the results of the International and National Campaigns on Acute Chemical Poisonings Prevention, in the Republic of Moldova, during the 2018-2019 years. Results. There was a decrease in cases of acute chemical poisoning, being registered 2145 affected in 2018, compared to 2013 – 6292 cases. Annually, in order to prevent and reduce such poisonings, a health promotion campaigns are organized, during which activities are carried out to raise public awareness, communicate chemical risks to public health and the environment. According to the reports of the territorial Public Health Center during the Weeks, 918 educational institutions were visited in which 235739 students study, of which 8307 classes with 207995 students were informed. During the analyzed period, the specialists of the Public Healthcare Institutions, Health Centers, Public Health Center and Educational Institutions organized 3253 public lessons and 5064 lectures. Conclusions. The practice of organizing health promotion campaigns, in the field of chemical risks, has a positive impact on the public health and the level of morbidity associated with chemicals. The correct storage, use and marketing of chemicals, guarantees the protection of public health, especially of children.

Cuvinte-cheie
produse chimice, prevenire, intoxicații, recomandări,

chemical products, prevention, poisonings, recommendations