Temperaturile ridicate și decesele zilnice prin maladiile sistemului circulator înregistrate în municipiul Chișinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
45 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 19:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.1-036.8-02:614.873.24(478-25) (1)
Patologia sistemului circulator, a vaselor sanguine. Tulburări cardiovasculare (633)
Accidente. Riscuri. Hazarduri. Prevenirea accidentelor. Protecţie personală. Siguranţă (71)
SM ISO690:2012
OVERCENCO, Ala; CROITORU, Cătălina. Temperaturile ridicate și decesele zilnice prin maladiile sistemului circulator înregistrate în municipiul Chișinău. In: Arta Medica . 2020, nr. 4(77), pp. 27-30. ISSN 1810-1852.
10.5281/zenodo.4173537
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852

Temperaturile ridicate și decesele zilnice prin maladiile sistemului circulator înregistrate în municipiul Chișinău

High temperatures and daily deaths from diseases of the circulatory system registered in Chișinău municipality


CZU: 616.1-036.8-02:614.873.24(478-25)
DOI: 10.5281/zenodo.4173537
Pag. 27-30

Overcenco Ala1, Croitoru Cătălina2
 
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2020


Rezumat

Obiective. Modificările climatice reprezintă un subiect de importanță majoră, discutat intens de către politicieni, oameni de afaceri, ecologiști, societate și mass-media. Acestea se desfășoară în oceane, sol, medii deschise și închise. Schimbările climatice au multe efecte asupra sănătății, iar sectorul sănătății constituie una dintre verigile principale în conduita acestor stări clinice. Medicii sunt specialiștii care ar putea contribui la creșterea gradului de conștientizare a populației cu privire la schimbările climatice și impactul acestora asupra stării de sănătate. Scopul studiului a fost axat pe determinarea influenței temperaturilor ridicate ale aerului asupra cazurilor de decese în urma maladiilor sistemului circulator. Material și metode. A fost realizat un studiu retrospectiv, axat pe estimarea mortalităţii generale și a deceselor, în urma maladiilor sistemului circulator, utilizând datele zilnice ale cazurilor de decese și valorile temperaturii aerului în municipiul Chişinău, în perioada de vară a anilor 2001-2015. Rezultate. Temperaturile ridicate din timpul verii, în ultimii 15 ani (2001-2015), au sporit numărul deceselor în municipiul Chișinău. În timpul temperaturilor ridicate ale aerului, principalele grupuri nosologice de maladii netransmisibile, care reprezintă în total peste 70% din cauzele de deces, sunt neoplasme (C00-D48), maladii ale sistemului respirator (J00-J99), maladii ale sistemului circulator (I00-I99) și maladii ale sistemului digestiv (K00-K93). Cea mai mare contribuție la mortalitatea totală (~50%) o constituie maladiile sistemului circulator. Concluzii. În baza studiului realizat au fost constatate relații statistice slabe, dar sigure, dintre temperaturile ridicate și cazurile de deces prin maladii ale sistemului circulator.

Objectives. Climate change is a topic of major importance, discussed extensively by politicians, businessmen, environmentalists, society and the media. They take place in oceans, soil, open and closed environments. Climate change has many effects on health, and the health sector is one of the main links in the conduct of these clinical conditions. Doctors are specialists who could help raise public awareness of climate change and its impact on health. The aim of the study was focused on determining the link between high air temperatures and deaths from diseases of the circulatory system. Material and methods. A retrospective study was carried out, focusing on the estimation of general mortality and deaths from circulatory system diseases, using daily data on deaths and air temperature in Chișinău, during the summer 2001-2015. Results. The high temperatures during the summer, in the last 15 years (2001-2015), have increased the number of deaths in Chișinău. During high air temperatures, the main nosological groups of noncommunicable diseases, which represent in total over 70% of the causes of death, are neoplasms (C00-D48), diseases of the respiratory system (J00-J99), diseases of the circulatory system (I00-I99) and diseases of the digestive system (K00-K93). The largest contribution to total mortality (~50%) is circulatory system diseases. Conclusions. Weak but reliable statistical relationships have been established between high temperatures and deaths from circulatory system diseases.

Cuvinte-cheie
temperaturi ridicate, decese zilnice, maladiile aparatului circulator, prevenire,

high temperatures, daily deaths, diseases of the circulatory system, prevention