IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(68) pentru cuvîntul-cheie "prevenire"

Discriminarea — factor determinant în analiza dreptului la muncă, comportamentul factorilor implicaţi privind deviant și urmările datorate factorilor psihosociali

Negrila Constantin12
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul corupţiei în R. Moldova

Fala Irina
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea patologiilor dentare legate de carența vitaminei C prin prisma politicilor organizației mondiale a sănătății

Lozinschi Cristina
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri victimologice de prevenire a omorurilor

Cicala Alexandru, Diuvenji Petru
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova prin prisma unor măsuri eficiente

Boşcaneanu Marcel
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul pregătirii profesionale a cadrelor subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne în prevenirea criminalităţii violente

Rotaru Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Măsuri generale şi special-criminologice de prevenire a exploatării sexuale a femeilor şi copiilor

Pohilă Oleg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri

Nucu Marian
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea copiilor cauzată de suicid
Cuşnir Liliana
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura juridică a confiscării extinse

Racu Vitalie
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea evaziunii fiscale a întreprinderilor instituțiilor și organizațiilor

Buzdugan Tudor
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malware. Combatering and Prevention

Catan Mihai
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-1324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea efectelor adverse acute ale dezinfectanților asupra sănătății populației

Capsamun Natalia, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Tonu Tatiana
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevenirea riscurilor chimice pentru sănătatea populației prin desfășurarea campaniilor de promovare a sănătății

Tonu Tatiana12
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperaturile ridicate și decesele zilnice prin maladiile sistemului circulator înregistrate în municipiul Chișinău

Overcenco Ala1, Croitoru Cătălina2
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Complicațiile intra și postoperatorii în boala hidatică

Hughes Roza, Gladun Nicolae, Iusco Teofil
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asupra unor metode speciale de investigații și de prevenție moderne în procedurile penale

Pântea Serghei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Badan Vlad, Lupaşcu-Volentir Felicia, Mazniuc Viorica, Şoric Gabriela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul abuziv de alcool – o deprindere nocivă printre adolescenţi şi tineri
Volcovschi Olga, Palanciuc Mihail
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-73. Vizualizări-1368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalități asistențiale în prevenirea și combaterea vagabondajului în rândul minorilor

Vîrlan Maria, Dița Marcela
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 18 June, 2018. Descarcări-72. Vizualizări-1390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 68