Intensificarea intervențiilor psihologice și educaționale ale cadrelor didactice de sprijin la elevi în condițiile pandemiei
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
83 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-24 22:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
376 (325)
Educația, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învățământ special (277)
SM ISO690:2012
BABALICI, Eudochia. Intensificarea intervențiilor psihologice și educaționale ale cadrelor didactice de sprijin la elevi în condițiile pandemiei. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 212-218. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Intensificarea intervențiilor psihologice și educaționale ale cadrelor didactice de sprijin la elevi în condițiile pandemiei

The intensification of the psychological and educational interventions of teachers for special needs pupils during the pandemic conditions


CZU: 376
Pag. 212-218

Babalici Eudochia
 
Gimnaziul nr.102, Chișinău
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

Identificarea și implementarea celor mai adecvate strategii educaționale și psihologice este un factor important pentru a ajuta elevii să depășească barierele psihoemoționale și dificultățile de învățare provocate de pandemia COVID -19, în special copii cu CES. Este primordial ca pedagogii, psihologii, cadrele didactice de sprijin, și alți profesioniști implicați în învățământul primar și cel gimnazial să cunoască noile metode și tehnologii educaționale, să le adapteze la nevoile elevilor, să monitorizeze și să evalueze impactul anumitor modele psihopedagogice de lucru cu elevii, ce au nevoie de suport psihologic și pedagogic și, în consecință, să poată lua decizia care dintre acestea sunt cele mai relevante și eficiente pentru implementarea lor în condițiile pandemiei.

The Identification and Implementation of the most suitable educational and psychological strategies is an important factor in helping the pupils to overtake psychological and emotional challenges and the learning difficulties caused by COVID – 19 pandemic especially for the special need children. It is essential that teachers, psychologists, teachers for the special needs students and other professionals involved in the elementary and secondary learning process, should know new methods and educational strategies. They should adjust them to the students’ needs, to monitor and evaluate the impact of some specific psychological and didactic working models, with the pupils that need psychological and didactic support and so that they could make the decision which are the most suitable and efficient to be implemented during the pandemic conditions.

Cuvinte-cheie
cadre didactice, copii cu CES, suport pedagogic, suport psihologic, pandemie,

teachers, children with SEN, pedagogical support, psychological support, pandemic