Acţiunea biocompozitelor chitosan-zinc asupra biosintezei Β-glucanilor la Saccharomyces Cerevisiae
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
66 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 14:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.6 (188)
Microbiologie aplicată (188)
SM ISO690:2012
LOZAN, Ana; CHISELIŢA, Natalia; USATÎI, Agafia. Acţiunea biocompozitelor chitosan-zinc asupra biosintezei Β-glucanilor la Saccharomyces Cerevisiae. In: Viitorul ne aparţine. Ediţia a X-a, 20 mai 2020, Chişinău. Chişinău: Tipogr. "Biotehdesign", 2020, p. 32. ISBN 978-9975-3389-4-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Viitorul ne aparţine
Ediţia a X-a, 2020
Conferința "Viitorul ne aparţine"
Chişinău, Moldova, 20 mai 2020

Acţiunea biocompozitelor chitosan-zinc asupra biosintezei Β-glucanilor la Saccharomyces Cerevisiae


CZU: 579.6
Pag. 32-32

Lozan Ana, Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2020


Rezumat

Nanocompozitele constituie a doua generaţie de substanţe în nanotehnologie, care se referă la compuşi hetero- sau homo- structuraţi cu diversă utilizare. Combinaţia dintre nanoparticule şi alte substanţe nu numai că îmbunătăţeşte funcţionalitatea nanostructurilor din amestec, dar şi le oferă noi proprietăţi. Actualmente, diverşi compuşi organici se utilizează ca agenţi de captare a nanoparticulelor şi formare a nanocompozitelor. Ei servesc ca stabilizatori şi dispersanţi, care împiedică aglomerarea nanoparticulelor, prelungindu-le astfel reactivitatea şi menţinându-le integritatea. Mai mult, aceşti compuşi organici sunt siguri şi inofensivi pentru organismele vii. În calitate de astfel de compus poate servi chitosanul – polizaharid, obţinut din chitină, produs din deşeuri de acvacultură, care este avantajos din punct de vedere economic comparativ cu alţi polimeri. β-glucanii sunt polizaharidele de bază ale peretelui celular al levurilor, care au cea mai largă şi vastă utilizare în diverse domenii. În această ordine de idei, scopul cercetărilor a fost de a elucida acţiunea nanocompozitelor chitosan-zinc asupra biosintezei β-glucanilor la tulpina de levuri S. cerevisiae CNMN-Y-20, producător activ de β-glucani. Biocompozitele, preparate cu 50 mg de chitosan şi nanoparticule ZnO (<50 nm) în concentraţii de 30, 50 şi 70 mg/L, au fost adăugate în mediul YPD, în formă de soluţie, la momentul inoculării cu tulpina studiată. În calitate de martor s-a cercetat varianta fără biocompozite. Biomasa levuriană a fost colectată după 120 ore de cultivare. Rezultatele cercetărilor au demonstrat, că nanocompozitele chitosanzinc, preparate cu diferite concentraţii de nanoparticule, au dus la intensificarea biosintezei β-glucanilor la tulpina studiată. Conţinutul βglucanilor creşte în funcţie de concentraţia nanoparticulelor utilizată în componenţa biocompozitului cu 26,1-40,3%, comparativ cu varianta martor. Valorile conţinutului de β-glucani au fost de 25,28-28,11% la S.U., martorul fiind de 20,04% la S.U. Nivelul producţiei de β-glucani în variantele experimentale a variat de la 0,73 g/L până la 1,02 g/L, maximul fiind specific prezenţei în mediul nutritiv a biocompozitului cu utilizarea a 50 mg/L nanoparticule ZnO. Astfel, putem concluziona, că nanocompozitul chitosan-zinc preparat cu aplicarea nanoparticulelor ZnO (<50 nm) utilizat la cultivarea levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20, duce la stimularea biosintezei β-glucanilor în celule. Producţia maximă de β-glucani, cu 63% mai mult faţă de martor, s-a obţinut la utilizarea nanocompozitului cu concentraţia nanoparticulelor de 50 mg/L.