IBN
Închide
Lozan Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 12

Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere
Efremova Nadejda , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active protein preparation based on yeast biomass from the waste of the beer industry
Chiselitsa Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Tofan Elena , Efremova Nadejda , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of the methods for extracting manoproteins from beer yeast sediments
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselitsa Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of mannoprotein preparation obtained from the microbial waste of the beer industry on tritical seeds
Chiselitsa Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan Ana , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procedeului de prelucrare a deșeurilor industriei de bere și obținere din biomasa de levuri a preparatelor lipidice
Tofan Elena , Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Beşliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of the waste processing procedure of the beer industry and obtaining lipid preparations from yeast biomass
Tofan Elena , Chiselitsa Natalia , Chiselitsa Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processes for the processing and recovery of waste from the beer industry
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselitsa Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan Ana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The antioxidant activity of the yeast biomass from the beer industry waste
Chiselitsa Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan Ana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The beer yeast biomass as a valuable source of lipids
Tofan Elena , Chiselitsa Natalia , Chiselitsa Oleg , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The characteristic of the protein extract obtained from brewer’s yeast
Efremova Nadejda , Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Chiselitsa Oleg , Tofan Elena , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of autolysis procedures on protein content and enzymatic activity in manniprote extracts of brewer’s yeast
Beshliu Alina , Chiselitsa Natalia , Efremova Nadejda , Chiselitsa Oleg , Tofan Elena , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Получение beta-глюканов с использованием различных методов автолиза из пивных осадочных дрожжей
Лозан Анна
Институт микробиологии и биотехнологии
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021»
Ediția a 28-a. 2021. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-06593-5.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Acţiunea biocompozitelor chitosan-zinc asupra biosintezei Β-glucanilor la Saccharomyces Cerevisiae
Lozan Ana , Chiseliţa Natalia , Usatîi Agafia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3389-4-3.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.
Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan Ana , Daniliş Marina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția biochimică a sedimentelor levurilor de bere la diferite procedee de autoliză
Beşliu Alina , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul biochimic al biomasei de levuri din sedimentele de la producerea berii
Chiseliţa Natalia , Chiseliţă Oleg , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Beşliu Alina , Daniliş Marina , Dadu Constantin , Lozan Ana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16