IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-8(8) pentru cuvîntul-cheie "conlucrare"
Sporirea eficienţei procesului de pregătire a cadrelor pentru Ministerul Afacerilor Interne
Pilat Artiom
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii
Rusu Vitalie1, Gavajuc Sergiu2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. / 2022 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea eficienţei procesului de pregătire a cadrelor pentru Ministerul Afacerilor Interne
Pilat Sofia, Pilat Artiom
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea prozei din Republica Moldova în Ucraina în a doua jumătate a secolului al XX-lea
Apetri Dumitru
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile interacțiunii în cadrul procesului penal
Oganesean Armen
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(203) / 2017 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conlucrarea NKGB cu NKVD și SMERȘ în RSS Moldovenească (1944)
Malacenco Alexandru
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-90. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul proiectelor de parteneriat în prevenirea abandonului școlar
Scarlat Maria, Nedelcu Sorin
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informațională și activitatea serviciilor de informații în contextul globalizării
Busuncian Tatiana12
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-53. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-8 of 8