IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "ISO"

Efectele implementării sistemului de management al calităţii în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii

Panuţa Svetlana, Smolevscaia Mariana
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul riscurilor în sistemul informaţional

Şestacov Andrei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea procesului de implementare a standardului iso 9001:2015 în cadrul instituțiilor medicale

Trofimov Vladimir1, Butnaru Veronica2
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality assurance standards in healthcare
Condrea Oxana12, Rotaru Nicolae2, Spinei Larisa1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Medpark International Hospital
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ґенеза наукових і законодавчих підходів до стандартів як до джерел екологічного права

Kovalenko Bogdan
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(33) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluția limbajului SQL

Nichifor Artiom
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul riscului în fabricarea produselor medicamentoase și a dispozitivelor medicale

Orleoglo Ana, Ciobanu Nicolae
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandardului
ISO/IEC 17025:2017

Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare

Guzun Mihail, Roşca Alfreda, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-108. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare
Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10