IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "modul"
Evitarea dificultăţilor în rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi la construirea graficelor aplicînd definiţia şi proprietăţile modulului
Siniţîn Nina
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The behaviour of the inverse operations in the class of preradicals in special cases
Jardan Ion
Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea produselor vestimentare cu destinaţie specială prin aplicarea principiului modular
Danila (Cojocari) Victoria
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limpezirea în flux a suspensiilor în aparate multifuncţionale
Panaşescu Ion
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 11 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colectarea, transportarea, prelucrarea şi păstrarea produselor agricole în aparate multifuncţionale
Panaşescu Ion
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură”
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 11 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode algebrice aplicate în sistemele de criptare El Gamal și cele polialfabetice
Afanas Dorin1, Medvețchi Andrei2, Timercan Fiodor2, Nichiforov Vasile1
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice în predarea modulului numărului complex
Brăduleac Iraida
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transdisciplinaritatea în predarea disciplinelor economice
Marcoci Dima Andreea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logica utilizării mărimilor medii în economie
Galaju Daniela, Pârţachi Ion
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Модульное обучение как технология формирования и развития познавательной компетенции
Beleaeva Svetlana
Лицей имени Михаила Коцюбинского, Кишинэу
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-1231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pirogravorul - mijloc didactic folosit în arta decorării lemnului
Cebotari Valeriu
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de realizare a obiectivelor educaţionale la Educaţia Tehnologică
Cotic Ilie
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(1) / 2009 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 1 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activităţi nonformale la educaţie tehnologică în cadrul modulului “Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale”
Clim Tudor
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(1) / 2009 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 1 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locuinţa modulară între estetic, funcţionalitate şi aplicarea noilor tehnologii
Ghirghilijiu Ana, Podborschi Valeriu
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 29 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14