IBN
Închide
Cebotari Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2016 - 1

Ilustrul savant Ignat Șandru la 80 ani
Bratco Dumitru1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Cebotari Valeriu1 , Vacarciuc Liviu2 , Perstniov Nicolae2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Pirogravorul - mijloc didactic folosit în arta decorării lemnului
Cebotari Valeriu
Liceul Teoretic „V. Alecsandri", Bălţi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Necesitatea de a trece la o nouă etapă de producere a materialului săditor
Cebotari Valeriu
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Требуется переход на новый этап производства посадочного материала
Чеботарь Валерий
Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Complexul viti-vinicol al Republicii Moldova – prezent şi viitor
Nicolaescu Gheorghe1 , Cebotari Valeriu2 , Bratco Dumitru2 , Nicolaescu Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Situaţia actuală şi perspectiva de dezvoltare a complexului vitivinicol din Republica Moidova
Mironescu V. , Cebotari Valeriu , Bratco Dumitru
Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6