IBN
  



  














    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-4(4) pentru cuvîntul-cheie "complex numbers"
Aspecte privind ınvatarea bazata pe proiecte ın cadrul unitatii de curs Analiza complexa
Gaşiţoi Natalia
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicații ale numerelor complexe. Abordări interdisciplinare la lecția de matematică
Izmană Nina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea unor probleme de geometrie cu ajutorul numerelor complexe
Dohotaru Leonid, Jardan Ion
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numere complexe. Planul complex. Mulțimea lui Mandelbrot
Gușan Veronica, Gaşiţoi Natalia
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-4 of 4