IBN
Închide
Gaşiţoi Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2024 - 1

Transformarea învățământului superior prin analiza datelor: beneficii, provocări și perspective
Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 1

Abordări și strategii didactice pentru predarea cursului bazele statisticii
Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Activități extracurriculare la matematică: valențe motivaționale
Gaşiţoi Natalia , Zastînceanu Liubov
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-19. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Depășirea provocărilor legate de predarea Analizei matematice la distanță în perioada pandemică COVID-19
Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Numere complexe. Planul complex. Mulțimea lui Mandelbrot
Gușan Veronica , Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea viitorilor profesori pentru predarea elementelor de probabilitate și statistică matematică
Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Formarea competentelor de cercetare stiintifica studentilor ın cadrul programelor de master
Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresiile si aplicațiile acestora ın cursul preuniversitar de matematica
Crudu Valeria , Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii educaționale inovaționale la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți instruirea adaptivă
Gaşiţoi Natalia , Zastînceanu Liubov
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte privind ınvatarea bazata pe proiecte ın cadrul unitatii de curs Analiza complexa
Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre funcția exponențială de variabilă complexă
Crudu Valeria , Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 13. 2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-212-2.
Disponibil online 12 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda proiectului și perfecționarea competențelor didactice ale profesorilor de matematică
Gaşiţoi Natalia , Zastînceanu Liubov
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Ajustarea strategiilor didactice adaptive prin intermediul procesului de design instrucţional
Zastînceanu Liubov , Gaşiţoi Natalia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The Levi problem for Riemann domains over the blow-up of ℂn+1 at the origin
Gaşiţoi Natalia
"Alecu Russo" State University of Balti
Osaka Journal of Mathematics
Vol. 51, Nr. 3 / 2014 / ISSN 0030-6126
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

The Levi problem in the blow-up along a linear subspace
Gaşiţoi Natalia
"Alecu Russo" State University of Balti
Mathematical Reports
Vol. 15, Nr. 1 / 2013 / ISSN 1582-3067 / ISSNe 2285-3898
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

On the image of an algebraic projective space
Autor Nou1 , Gaşiţoi Natalia2
1 "Simion Stoilov" Institute of Mathematics of Romanian Academy,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Comptes Rendus Mathematique
Vol. 350, Nr. 5-6 / 2012 / ISSN 1631-073X / ISSNe 1778-3569
Disponibil online 11 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

On a criterion of normality for mappings
Gaşiţoi Natalia
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(48) / 2005 / ISSN 1024-7696 / ISSNe 2587-4322
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17