IBN
Închide
Mardari Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 1

Vlad Burlea – portret de creaţie
Mardari Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Creația compozitorului Vlad Burlea – obiect de cercetare științifică
Mardari Elena , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația vocală de cameră a compozitorului Vlad Burlea – preliminarii la o cercetare științifică
Mardari Elena , Badrajan Svetlana
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la valorificarea folclorului în creația componistică (abordare istoriografică)
Mardari Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlad Burlea – portret de creație
Mardari Elena
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5