Cu privire la valorificarea folclorului în creația componistică (abordare istoriografică)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
227 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-04 22:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
781.61:781.7(478) (1)
Muzică (1716)
SM ISO690:2012
MARDARI, Elena. Cu privire la valorificarea folclorului în creația componistică (abordare istoriografică). In: Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova, 22 februarie 2022, Chişinău. Chişinău: Tipografia VALINEX SRL, 2022, pp. 65-66. ISBN 978-9975-68-465-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova 2022
Conferința "Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova"
Chişinău, Moldova, 22 februarie 2022

Cu privire la valorificarea folclorului în creația componistică (abordare istoriografică)

CZU: 781.61:781.7(478)

Pag. 65-66

Mardari Elena
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Disponibil în IBN: 31 ianuarie 2023


Rezumat

Istoria culturii muzicale reflectă diferite aspecte legate de interesul pentru folclor, manifestat prin diverse publicații, valorificare componistică, cercetare, interpretare a producției populare vocale și instrumentale etc. Referindu-ne la creația compozitorilor, subliniem prezența folclorului muzical sub diferite aspecte. Mai mult decât atât, au existat perioade în istoria muzicii când compozitorii au căutat cele mai diverse moduri de a-l pune în valoare. Problema Folclorul și compozitorul a fost mereu în atenția cercetătorilor. Au fost propuse diferite abordări ale fenomenului, evidențiindu-se creații care reflectă nemijlocit acest raport, datorită limbajului muzical inspirat din folclor fie sub formă de citate, fie elemente specifice. În epoca postmodernismului, când arta muzicală reflectă un caleidoscop de stiluri și tendințe, există o diversitate de creații sub aspectul genului, tehnicii componisticii, conceptului ideatic etc., care ar părea total distanțate de cultura folclorică. Totuși, și în lucrări ultramoderniste vom descoperi substraturi, arhetipuri la nivel semantic, ce denotă o transcendență folclorică. În acest articol ne-am propus să prezentăm o analiză multilaterală a raportului compozitor-folclor. Vom expune atât opiniile cercetătorilor referitor la tema dată, a compozitorilor, cât și propria viziune asupra fenomenului studiat, delimitând nivele de tratare a folclorului în creația componistică.

Cuvinte-cheie
folclor, creaţie componistică, raportul compozitor-folclor