IBN
Închide
Ulfa Maria
Cuvinte-cheie (16): heterojoncțiuni (1), oxid de titan (1), funcționalizare (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Efectele formării nano-heterojoncţiunilor non-planare a oxizilor de titan şi zinc asupra selectivităţii senzoriale
Magariu Nicolae1, Ulfa Maria2, Sereacov Alexandr1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele funcționalizării oxidului de titan asupra performanțelor senzoriale
Ababii Nicolai1, Ulfa Maria2, Hoppe Mathias3, Vahl Alexander3
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris,
3 University of Kiel
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of noble metal functionalization and film thickness on sensing properties of sprayed TiO 2 ultra-thin films
Ababii Nicolai1, Hoppe Mathias2, Shree Sindu2, Vahl Alexander2, Ulfa Maria3, Pauporte Thierry3, Viana Bruno3, Creţu Vasilii1, Magariu Nicolae1, Postica Vasilie1, Şontea Victor1, Terasa Maik-Ivo2, Polonskyi Oleksandr2, Faupel Franz2, Adelung Rainer2, Lupan Oleg123
1 Technical University of Moldova,
2 Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel,
3 PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris
Sensors and Actuators, A: Physical
Nr. 293 / 2019 / ISSN 0924-4247
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3