IBN
Închide
Rusnac Ana
Cuvinte-cheie (12): the parameters hydraulic pumps (1), the monitoring (1), the pumping station (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Sinteza și cercetarea proprietăților anticancer ale combinațiilor coordinative în baza cuprului (II) și 4-({2-[(piridin-2-IL) metiliden]hidrazincarbotioil}amino)benzoat de etil
Rusnac Ana, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Analiza influenței stratului de depuneri asupra debitelor de apă înregistrate de debitmetrele ultrasonice la “Apă-Canal Chișinău”
Pleşca Petru, Rusnac Ana, Lichii A.
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile de finanțare a sistemului de sănătate din Republica Moldova.
Margine Leonid, Grejdianu Tudor, Rusnac Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privnd verificarea debitelor de apă preluată din rîul Nistru la stația de pompare Vadul lui Vodă de SA “Apă-Canal Chișinău”
Pleşca Petru, Rusnac Ana, Lichii A.
S.A. „Apă-Canal Chişinău”
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4