IBN
Închide
Pleşca (Ciudin) Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2019 - 1

The opportunities and benefits of English for specific purposes
Pleşca (Ciudin) Galina
Moldova State University
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Analiza compartata a sistemelor electorale ale Republicii Moldova vs Republicii Georgia
Pleşca (Ciudin) Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
SS, SJE. 2018. Chişinău, 2018. .
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți și provocări în traducerea textului tehnico-științific
Pleşca (Ciudin) Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languagessymposium proceedings
Ediția 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3225-4-6.
Disponibil online 5 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea riscurilor profesionale
Pleşca (Ciudin) Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
R, SJ. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-402. Vizualizări-2394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Caracteristicile generale ale limbajului ştiinţific
Pleşca (Ciudin) Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(94) / 2016 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 19 October, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifying ESP course goals and their enabling objectives
Pleşca (Ciudin) Galina
Moldova State University
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6