Identifying ESP course goals and their enabling objectives
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
296 3
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-16 02:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.016.046:811.111 (4)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3885)
Limba engleză (671)
SM ISO690:2012
PLEŞCA (CIUDIN), Galina. Identifying ESP course goals and their enabling objectives. In: Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului : superior la cerinţele pieţii muncii, Ed. 1, 12 martie 2016, Chişinău. Chişinău: "Print-Caro" SRL, 2016, Ediția 1, pp. 142-146. ISBN 978-9975-71-790-8.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1, 2016
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii"
1, Chişinău, Moldova, 12 martie 2016

Identifying ESP course goals and their enabling objectives

CZU: 37.016.046:811.111

Pag. 142-146

Pleşca (Ciudin) Galina
 
Moldova State University
 
 
Disponibil în IBN: 7 septembrie 2021


Rezumat

Elaborarea unui curs ESP implică determinarea unor scopuri şi obiective corespunzătoare. Aceasta presupune formularea scopurilor în aşa fel încât ele să fie realizabile iar obiectivele măsurabile. La elaborarea cursului ESP trebuie să se pornească de la analiza necesităţilor specifice ale cursanţilor, ca mai apoi în baza acestor necesităţi să se identifice scopurile şi obiectivele cursului. Această lucrare este o încercare de a arăta diferenţa dintre scopuri şi obiective pe de o parte, şi relaţia de cauză şi efect pe de altă parte. Aflându-se într-o relaţie ierarhică, scopurile sunt mai generale pe când obiectivele sunt mai specifice. În aşa fel, fiecărui scop îi va reveni câteva obiective măsurabile care-l va ajuta să se realizeze.

Cuvinte-cheie
ESP, analiza necesităţilor, dezvoltare curiculară, scop, obiectiv, evaluare