IBN
Închide
Colţea Traian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2015 - 2

Despre categoria „Securitatea economică” în literatura economică modernă
Forna Doriana1 , Kara Bestenigar2 , Colţea Traian3
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,
2 Necunoscută, Turcia,
3 Necunoscută, România
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-7-0.
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre categoria „securitatea economică” în literatura economică modernă
Forna Doriana1 , Kara Bestenigar2 , Colţea Traian3
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi,
2 Necunoscută, Turcia,
3 Firmă de Audit, Tulcea
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Statistica comerţului internaţional: starea actuală şi perspective
Colţea Traian1 , Bîrca Iulita2 , Gribincea Alexandru2
1 Necunoscută, România,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Inovaţiile în comerţul modern
Gribincea Alexandru , Gherghina Virgil , Colţea Traian , Roşcăneanu Radu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(69) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-112. Vizualizări-1638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Programele de dezvoltare economică ale SUA: aspectul metodologic
Gribincea Alexandru1 , Prodan Marina2 , Gherghina Virgil1 , Colţea Traian1 , Pencea Daniel1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 10 / 2010 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 30 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5