IBN
Închide
Zubco Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Rolul administrației publice în promovarea bunei guvernări
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul UE în promovarea politicilor naționale de mediu și dezvoltare durabilă
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte practice privind evoluția medierii în Republica Moldova
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recomandări teoretico – practice privind soluţionarea litigiilor dintre autorităţile publice şi persoanele private
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Rolul e-guvernării în modernizarea administraţiei publice locale
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul medierii comunitare în activitatea administrației publice locale
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte conceptuale privind evoluţia şi dinamica conflictului în activitatea administraţiei publice
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea la mediere a autorităţilor publice din cadrul statelor-membre ale Uniunii Europene
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aplicarea medierii în soluţionarea tipurilor de conflicte caracteristice activităţii administraţiei publice
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Instituția medierii – element important în procesul de modernizare a administrației publice şi a integrării europene
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația aplicării medierii în activitatea administrației publice
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Abordarea politicilor de descentralizare administrativă prin prisma drepturilor omului şi egalităţii de gen în Republica Moldova
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rolul autorităţilor publice locale în organizarea şi dezvoltarea programelor comunitare prin parteneriatul public-privat
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Reflecţii asupra procedurii de mediere în soluţionarea conflictelor comunitare
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(48) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Reglementarea şi direcţionarea regimului politic prin prisma evoluţiei constituţionalismului naţional
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(45) / 2009 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Anuarul ,,Analecta Catholica ’’
Zubco Angela
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(74) / 2008 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul controlului administrativ asupra activităţii autorităţilor administraţiei publice locale în Republica Moldova
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(42) / 2008 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Medierea problemelor sociale – un imperativ al timpului
Zubco Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(39) / 2007 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 August, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revistă anolectă catolică
Zubco Angela
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(69) / 2007 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20