IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Publicaţii la conferinţe din RM - 119. Descărcări - 237. Vizualizări - 5240.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2019 - 1

Energia regenerabilă - prioritate pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova â
Autor Nou
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 502-504.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Convergence of science and technology
Tighineanu Ion
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Tehnica-UTM. 18-18.
Disponibil online 28 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir prin prisma corespondenţei lui private
Ţvircun Victor
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.. 136-137.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilanțul elementelor nutritive în agricultura Moldovei și măsuri de sporire a fertilității solului
Andrieş Serafim
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 8-11.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre principiul umanismului juridic și principiul echității și justiției în cadrul răspunderii juridice
Baltag Dumitru, Munteanu Ruslan
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018. Chisinau, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Moldova. 354-373.
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile în sistemele de plată în Republica Moldova
Panfil Cristina
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chisinau, Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 8-13.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of chemical composition of industrial glassware of different purposes on the intensity of their dealkalization by gaseous reagents
Şaragov Vasilii, Duca Gheorghe, Burcovschi Ion
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Fizică Aplicată. 278-278.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из истории передачи имений Ф. Шидловского во владение Д. Кантемира
Ţvircun Victor
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Istorie. 175-182.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru I. Gonța – un deschizător de drumuri în medievistica românească postbelică (către 100 ani de la naștere)
Dragnev Demir
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Istorie. 742-750.
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 71

Numerical modeling of the performance characteristics for exhaustive polling models
Mişcoi Gheorghe, Mitev Lilia
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 417-420.
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gas sensors based on optical fiber coated with nanocrystalline TiO2 and nanofibrous ZnO
Ghimpu Lidia, Pleşco Irina, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion, Zarrelli Mauro, Zotti Aldobeneddetto, Borriello Anna
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Editura UTM. 21-24.
Disponibil online 21 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri miez/invelis bazate pe CdTe/SnO2 si GaAs/SnO2 pentru aplicatii optoelectronice
Ghimpu Lidia, Pantazi A., Brincoveanu Oana, Mesterca Raluca, Ursachi Veaceslav, Tighineanu Ion, Enăchescu Marius
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Editura UTM. 463-463.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei asupra participării tinerilor de 15-29 ani pe piaţa muncii din Republica Moldova
Moraru Victor, Deleu Ecaterina
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 82-92.
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-60. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța intelectualului specializat pentru progresul societății postmoderne
Capcelea Valeriu
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 231-237.
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legitimarea dialogului Republicii Moldova privind migraţia – premisă a constituirii unei noi clase sociale
Roşca Mariana
Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc
I. 2017. Chișinău. Î.S. „Tipografia Centrală”. 355-361.
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană şi statul inovaţional – condiţii primordiale pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Guceac Ion
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 56-66.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări doctrinare privind problematica prevenirii infracțiunilor în procesul asigurării ordinii publice
Voicu Pavel
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul. 107-111.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia statului in concepţia contemporană
Guceac Ion
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 10-14.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici publice naționale in domeniul autonomiei financiar-fiscale a unităților administrativ-teritoriale
Gubenco Ana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 338-344.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipsa in activitatea angajatorului a forței de muncă calificate ce nu poate fi asigurată din resursele umane autohtone: temei legal pentru angajarea in muncă a străinilor
Furculiţă Andrei
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. S.C. "Elan Poligraf" S.R.L.. 345-349.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 119