IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-03 10:37
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2024  (1 din 2)36    CZU
 2024  (1 din 2)36    
Nr. 3(173)36CZU
 2023  (2 din 2)78    
Nr. 8(168)39CZU
Nr. 3(163)39CZU
 2022  (2 din 2)66    
Nr. 8(158)37CZU
Nr. 3(153)29CZU
 2021  (3 din 2)100    
Nr. 8(148)35CZU
Nr. 3(143)27CZU
Nr. 1138CZU
 2020  (2 din 2)70    
Nr. 8(138)38CZU
Nr. 3(133)32CZU
 2019  (3 din 2)82    
Nr. 8(128)31CZU
Nr. 3(123)28CZU
Nr. 1123CZU
 2018  (2 din 2)49    
Nr. 8(118)25CZU
Nr. 3(113)24CZU
 2017  (2 din 2)57    
Nr. 8(108)27CZU
Nr. 3(103)30CZU
 2016  (2 din 2)56    
Nr. 8(98)29CZU
Nr. 3(93)27CZU
 2015  (3 din 2)87    
Nr. 8(88)27CZU
Nr. 3(83)30CZU
Nr. 1130CZU
 2014  (2 din 2)63    
Nr. 8(78)25CZU
Nr. 3(73)38CZU
 2013  (2 din 2)56    
Nr. 8(68)27CZU
Nr. 3(63)29CZU
 2012  (2 din 2)60    
Nr. 8(58)26
Nr. 3(53)34
 2011  (2 din 2)70    
Nr. 8(48)34
Nr. 3(43)36
 2010  (2 din 2)49    
Nr. 8(38)20
Nr. 3(33)29
 2009  (2 din 2)72    
Nr. 8(28)38
Nr. 3(23)34
 2008  (2 din 2)82    
Nr. 4(14)42
Nr. 1(11)40
 2007  (2 din 2)114    
Nr. 654
Nr. 360
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (28.02.2017-17.07.2017)
  • B (17.12.2015-27.02.2017)
  • C (27.06.2013-16.12.2015)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)
Pagina web: https://social.studiamsu.md/
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22242253
Fax: (+373)22245472
Adresa: str. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2024
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1247144702250206797349
Volume38673113046
Total1285151433353252

Vizualizări   1774Descărcări   173

Conţinutul numărului de revistă

„Sexting”, „sextorsion”, „revenge porn”: fenomene reflectate în Codul penal al Republicii Moldova? 3-17

DOI: 10.5281/zenodo.4570078

CZU: 343.542.1:343(478)(094)

Brînza Serghei , Stati Vitalie
Blocul de constituţionalitate – legalitate şi legitimitate 18-25

DOI: 10.5281/zenodo.4570103

CZU: 342.4/.5:340.13

Arseni Alexandru
Contractul de prestare a serviciilor de sănătate: valenţe juridice şi caractere specifice 26-33

DOI: 10.5281/zenodo.4570117

CZU: 347.44:[614.2+616-082]

Sadovei Nicolai
Modalitățile atipice de apărare ale pârâtului în cadrul procesului civil 34-41

DOI: 10.5281/zenodo.4570169

CZU: 347.92

Belei Elena , Dumitrașcu Dumitru
Influenţa televiziunii asupra procesului de percepere a realităţii sociale, în principal a violenţei, de către deţinuţii minori şi societatea civilă 42-62

DOI: 10.5281/zenodo.4570246

CZU: 303.6:[654.19:316.473]

Grama Mariana , Popescu (Soltan) Ana
Practica reglementării relațiilor de muncă ocazionale prin prisma legislației ungare 63-67

DOI: 10.5281/zenodo.4570262

CZU: 349.22:340.134(439)

Romandaş Nicolae , Alcaz Nicolae
Organizarea statală a puterii – de la aristotel la contemporaneitate 68-81

DOI: 10.5281/zenodo.4570269

CZU: [342.5+321.01](091)

Arseni Alexandru , Pozneacova Veronica
The role of court presidents and of the judicial inspection body in strengthening the performance of the judiciary. Functional interactions for achieving a common goal 82-93

DOI: 10.5281/zenodo.4572420

CZU: 347.97/.99:35.072.6

Ţurcanu Radu , Creciun Natalia
Infracţiunea prelungită: privire critică asupra încadrării juridice 94-102

DOI: 10.5281/zenodo.4572424

CZU: 343.23(478)

Copeţchi Stanislav
Efectele lipsei calității speciale a subiectului infracțiunilor prevăzute la art.333 din Codul penal 103-115

DOI: 10.5281/zenodo.4572430

CZU: 343.35(478)

Brînza Cristian
Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal 116-127

DOI: 10.5281/zenodo.4572434

CZU: 343.3/.7

Postovanu Nicolae
Încadrarea societății civile în examinarea procedurilor disciplinare ale judecătorilor 128-132

DOI: 10.5281/zenodo.4572442

CZU: 347.962.3:347.471

Josanu Cristina
Materiale științifice referitoare la accesul ilegal la informaţia computerizată publicate în Republica Moldova 133-142

DOI: 10.5281/zenodo.4572446

CZU: [343.349+343.23:004](478)

Strîmbeanu Alexandru
Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională 143-149

DOI: 10.5281/zenodo.4572463

CZU: 005.962.131:005.332.1:351.08

Romandaş Nicolae , Cojocaru Olesea
Responsabilitatea redusă și starea emoțională a subiectului infracțiunilor prevăzute la art.146, 147 și 156 din Codul penal 150-159

DOI: 10.5281/zenodo.4572482

CZU: 343.222:343.61(478)

Berdilo Rodica
Practicarea ilegală a activității financiare – premisele și oportunitatea incriminării 160-166

DOI: 10.5281/zenodo.4572493

CZU: 343.53(478)

Chihai Cristina
Modelarea procesului de analiză a doctrinei în materia protecției drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări obligatorii și/sau facultative 167-172

DOI: 10.5281/zenodo.4572495

CZU: 349:368.042:616-082

Guceac Ion
Integritatea ca element al capacității juridice a magistratului 173-178

DOI: 10.5281/zenodo.4572497

CZU: 347.962

Baciu (Ceban) Olga
Reabilitarea judecătorească ca instituţie particulară a prescripţiei penale: repere cumulativ-teoretice 179-184

DOI: 10.5281/zenodo.4572522

CZU: 343.294+343.15

Muntean Andrei , Sorici Gheorghe
Studiu comparat privind obiectul infracţiunilor de fals în acte publice (art.332 CP RM) 185-197

DOI: 10.5281/zenodo.4572526

CZU: 343.522

Pîrțac Cristina
Participaţia la comiterea infracţiunilor de omor – delimitări teoretico-metodologice 198-206

DOI: 10.5281/zenodo.4572532

CZU: 343.61

Arcer Alexandru
Excepția de ilegalitate în procesul civil 207-210

DOI: 10.5281/zenodo.4572536

CZU: [347.9+342.9](478)

Dumitrașcu Dumitru
Unele considerente cu privire la problema bănuielii rezonabile în materia arestării preventive 211-216

DOI: 10.5281/zenodo.4572564

CZU: 341.645.5(4-672UE):343.126(478)

David Larisa
Analiza istoriografică a recensământului populației 217-222

DOI: 10.5281/zenodo.4572576

CZU: [311.312+314.02]:93

Bargan Natalia
Identificări conceptual–teoretice ale fenomenului ,,paradiplomație” 223-231

DOI: 10.5281/zenodo.4572582

CZU: 327

Cebotari Svetlana
Cooperarea moldo-franceză – o cale spre europenizarea Republicii Moldova 232-238

DOI: 10.5281/zenodo.4572591

CZU: [327+339.94](478:44)

Cotilevici Violeta
Programele TV cu conținut criminalistic: particularități tipologice și discursive 239-243

DOI: 10.5281/zenodo.4572595

CZU: 343.98:654.17

Rusnac Ludmila