IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-04 17:39
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 8 / 2023  (2 din 2)39    CZU
 2023  (2 din 2)78    
Nr. 8(168) 39CZU
Nr. 3(163) 39CZU
 2022  (2 din 2)66    
Nr. 8(158) 37CZU
Nr. 3(153) 29CZU
 2021  (3 din 2)100    
Nr. 8(148) 35CZU
Nr. 3(143) 27CZU
Nr. 11 38CZU
 2020  (2 din 2)70    
Nr. 8(138) 38CZU
Nr. 3(133) 32CZU
 2019  (3 din 2)82    
Nr. 8(128) 31CZU
Nr. 3(123) 28CZU
Nr. 11 23CZU
 2018  (2 din 2)49    
Nr. 8(118) 25CZU
Nr. 3(113) 24CZU
 2017  (2 din 2)57    
Nr. 8(108) 27CZU
Nr. 3(103) 30CZU
 2016  (2 din 2)56    
Nr. 8(98) 29CZU
Nr. 3(93) 27CZU
 2015  (3 din 2)87    
Nr. 8(88) 27CZU
Nr. 3(83) 30CZU
Nr. 11 30CZU
 2014  (2 din 2)63    
Nr. 8(78) 25CZU
Nr. 3(73) 38CZU
 2013  (2 din 2)56    
Nr. 8(68) 27CZU
Nr. 3(63) 29CZU
 2012  (2 din 2)60    
Nr. 8(58) 26
Nr. 3(53) 34
 2011  (2 din 2)70    
Nr. 8(48) 34
Nr. 3(43) 36
 2010  (2 din 2)49    
Nr. 8(38) 20
Nr. 3(33) 29
 2009  (2 din 2)72    
Nr. 8(28) 38
Nr. 3(23) 34
 2008  (2 din 2)82    
Nr. 4(14) 42
Nr. 1(11) 40
 2007  (2 din 2)114    
Nr. 6 54
Nr. 3 60
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (25.06.2021-25.06.2025)
  • B (18.07.2017-24.06.2021)
  • B (28.02.2017-17.07.2017)
  • B (17.12.2015-27.02.2017)
  • C (27.06.2013-16.12.2015)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole1211132041347401761313
Volume37633673018
Total1248138378050419

Vizualizări   1850Descărcări   109

Conţinutul numărului de revistă

Inconsecvența curții constituționale cu privire la regimul juridic al analogilor substanţelor stupefiante sau psihotrope 3-20

CZU: 342.565.2:343.57

Stati Vitalie
Practica aplicării răspunderii pentru violul săvârșit de două sau mai multe persoane: controverse și soluții 21-30

CZU: 343.541

Brînza Serghei
Vârsta – condiție a răspunderii penale. aspecte comparative cu legislația altor state. 31-34

CZU: 343.224.1

Botnaru Stela , Mihalaș Ion
Analiza teoretico-practică a confuziei  ca act de concurență neloială  (practica autorității naționale de concurență) 35-46

CZU: 346.545

Volcinschi Victor , Gorincioi Cornelia
Reconceptualizarea funcției de control a inspecției judiciare 47-56

CZU: 340.114

Negru Andrei , Creciun Natalia
Elementul subiectiv al spălării banilor. 57-60

CZU: 343.359.2

Strulea Maria
Consideraţii generale asupra răspunderii executorului judecătoresc în materie penală 61-69

CZU: 343.352:343.16

Copeţchi Stanislav , Talmaci Roman
О причинности религиозной девиантности и преступности 70-80

CZU: 343.341:316.624

Гырла Лилия , Жефля Алексе
Despre pluralitatea de infractori și participația penală: aspecte obiective și subiective 81-89

CZU: 343.3/.7(478)

Bejenaru Eugen
Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc – propunere de lege ferenda 90-99

CZU: 343.222:343.56

Chihai Cristina
Traficul de droguri în România 100-106

CZU: 343.575(498)

Roșu Carmen-Elena
Delincvenţa juvenilă în România:  factori de risc care determină comportamentul delincvent 107-110

CZU: 343.915(498)

Roman Daniela
Necesitatea reconsiderării politicii penale în materia delapidării averii străine: experiența Republicii Moldova și a României 111-122

CZU: 343.722(478+498)

Şaban Marcel
Neglijenţa în serviciu (art.329 CP RM): examen al unor abordări din jurisprudenţa Republicii Moldova 123-136

CZU: 343.357

Popenco Adrian
Sinteza reperelor conceptuale privind devianța religioasă în accepțiunea criminoteologiei moderne 137-144

CZU: 343.9

Jeflea Alexe
Escaladarea terorismului în actualitate. Aspecte contemporane ale fenomenului 145-148

CZU: 343.3

Pasat Aurel-Octavian
Responsabilitatea și răspunderea pentru actele de intervenție cu caracter ilicit împotriva aviației civile internaționale 149-153

CZU: 347.824

Vozian Constantin
Principiul fundamental al legalității în timp în dreptul penal substanțial: aspecte de tehnică legislativă. 154-161

CZU: 343

Pădure Drăgălin
Religie, lege și violență – o abordare conceptuală tridimensională 162-172

CZU: 316.48:2:34

Petre Andrei
Scopul şi motivul infracţiunilor prevăzute la art.278 CP RM (Actul terorist) 173-188

CZU: 343.326(478)

Cojocaru Violeta
Efectul obligatoriu al tratatelor internaționale și limitele acestuia 189-192

CZU: 341.24

Şiman Augustina
Etica profesională – o necesitate pentru activitatea de succes a specialistului 193-202

CZU: 174

Bulgaru Maria
Validitatea și fidelitatea măsurării fenomenelor sociale: abordări teoretice 203-206
Oceretnîi Anastasia
Specificul integrării sociale a refugiaţilor în Republica Moldova 207-215

CZU: 36-054.73(478)

Milicenco Stela , Crăciun Doina