Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
Descărcări 74
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-18 20:25
Vizualizări 349
Vizitatori unici 86
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (19)
Psychology (653)
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.

CZU: 159.922.8
Pag. 3-12

Paladi Oxana1, Cuconaşu Mariana2
 
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 12 December, 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezumat

În acest articol este prezentată relaţia dintre încrederea în sine, anxietate şi responsabilitate la adolescenţi. Sunt descrise rezultatele obţinute pentru factorii studiaţi şi în funcţie de criteriul gen.

This article presents the relation between self-conidence, anxiety and responsibility among adolescents. There are described obtained results for studied factors and those based on gender.

Cuvinte-cheie anxietate, încredere în sine, responsabilitate, adolescent