Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1081 166
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-29 16:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (74)
Psychology (1259)
SM ISO690:2012
PALADI, Oxana; CUCONAŞU, Mariana. Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2016, nr. 3-4, pp. 3-12. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Încrederea în sine, anxietatea şi responsabilitatea la adolescenţi.

CZU: 159.922.8
Pag. 3-12

Paladi Oxana1, Cuconaşu Mariana2
 
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 12 decembrie 2016


Rezumat

În acest articol este prezentată relaţia dintre încrederea în sine, anxietate şi responsabilitate la adolescenţi. Sunt descrise rezultatele obţinute pentru factorii studiaţi şi în funcţie de criteriul gen.

This article presents the relation between self-conidence, anxiety and responsibility among adolescents. There are described obtained results for studied factors and those based on gender.

Cuvinte-cheie
anxietate, încredere în sine, responsabilitate,

adolescent