IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2426): curriculum (17), educaţie (17), motivaţie (15)
Manifestări ştiinţifice organizate9
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (6 ORCID ) 0.01%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1115. Descărcări - 9923. Vizualizări - 318642.
Articole în reviste din RM - 637. Publicaţii la conferinţe din RM - 478.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 18

Învăţarea şi mediul educaţional şcolar: perspective de eficientizare
Franţuzan Ludmila, Hîncu Ionela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială și echilibrul personalității
Puzur Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 115-120.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul școlar la matematică: abordări inovative
Achiri Ion
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 24-31.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea autoeficacității cadrului didactic
Vrabii Violeta
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 148-153.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esteticul în opera literar-artistică
Baraliuc Nadejda
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 15-17.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instuirea constructivistă în școala contemporană
Barbăroș Claudia
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 178-181.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul profesorului modern de educație muzicală
Hîncu Ionela
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 278-280.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea transdisciplinarităţii în procesul educațional la geografie, biologie, chimie şi fizică
Prunici Maria, Prunici Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 88-93.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la învățarea centrată pe elev
Mihăilă Monica Maria , Petrovschi Nina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 57-63.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea ca factor decisiv în incluziunea școlară
Coman Liliana
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 38-42.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii metacognitive în realizarea învățării eficiente
Globu Nelea
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 195-200.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și metode de educație pozitivă a copiilor în secolul XXI
Şpac Silvia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 285-292.
Disponibil online 1 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și tehnologii didactice de dezvoltare a competenței de cercetare a cadrelor didactice din perspectiva formarii competenței de cercetare la elevi
Barbăroș Claudia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 36-42.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul şi particularităţile manifestării lui în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii
Şleahtiţchi Mihail, Gavriliţă Lucia
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii de formsare/dezvoltare a competenței de a învăța să înveți în cadrul orelor de chimie
Prunici Elena
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 209-216.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii de stimulare a motivației elevilor pentru studierea biologiei
Prunici Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 153-158.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile digitale în corelare cu stilurile de învățare a adolescenților
Pisău Aurelia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 212-216.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea etapei Extindere în învăţarea istoriei. Studiu de caz: Deportările staliniste din RSS Moldovenească
Solovei Rodica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(119) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 150

Învăţarea bazată pe proiectul tematic – metodă interactivă de grup în instituţia de educaţie timpurie
Cebanu Lilian
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 495-500.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin descoperire
Mihăilă Monica Maria , Petrovschi Nina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 43-46.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1115