IBN
Close
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiDistribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1498): educaţie (12), curriculum (11), asistenţă psihologică (10)
Manifestări ştiinţifice organizate1
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete

Lista publicaţiilor - 681. Descărcări - 6559. Vizualizări - 218743.
Articole în reviste din RM - 568. Publicaţii la conferinţe din RM - 113.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 129

„Cadrul didactic: atât de mult al școlii…” Compendiu științifico-didactic
Zavalistii Ana
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Repere conceptuale ale asistenţei psihologice în învăţarea pe tot parcursul vieţii” - monografie
Bucun Nicolae
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încrederea în sine – premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii la vârsta adolescentină
Tătaru Lidia, Paladi Oxana
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea autonomă – deziderat al curriculumului şcolar. Aplicaţii la lecţiile de geografie fizică generală, cl. a X-a
Roşcovan Serafima, Niculiţă Gheorghi
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 114-122.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea modelului educaţional al pedagogiei interactive în curriculumul dezvoltat în învăţământul primar
Şpac Silvia
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 202-206.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea tabloului clinic al formelor de afecţiuni neuromotorii
Gavriliţă Lucia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale adaptării psihosociale
Puzur Elena
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 546-549.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind pregătirea și adaptarea copilului pentru școală
Clichici Veronica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 52-55.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice ale noului curriculum privind formarea competențelor de comunicare la preșcolari
Duminică Stella
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 65-68.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind definirea conceptului de competenţă
Barbăroș Claudia
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind dezvoltarea curriculară în educaţia timpurie
Clichici Veronica
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 154-157.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea copiilor la şcoală ca problemă psihologică
Coman Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 38-41.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea şcolară din perspectiva evaluării criteriale prin descriptori – educaţie parentală
Stratan Victoria
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 375-379.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmizarea în procesul de studiere a istoriei. Studiu de caz: cadrul frame
Solovei Rodica, Grecu Mircea
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 55-61.
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ascultarea activă - factor esenţial în procesul didactic
Pogolşa Lilia, Morari Natalia
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea organizării și realizării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
Clichici Veronica
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf. 162-166.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea parteneriatului școală–familie: activitatea cu părinții
Orîndaş Lilian
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 368-375.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: probleme și soluții
Bolboceanu Aglaida
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul general
Afanas Aliona
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 422-428.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul metodologic de responsabilizare a parteneriatului școală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate
Globu Nelea, Bulat Galina, Orîndaş Lilian, Cara Angela
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 681