IBN
Close
Hits: 122 Unique visitors: 113
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări

Lista publicaţiilor - 571. Descărcări - 3528. Vizualizări - 177015.
Articole în reviste din RM - 539. Publicaţii la conferinţe din RM - 32.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 33

„Cadrul didactic: atât de mult al școlii…” Compendiu științifico-didactic
Zavalistii Ana
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încrederea în sine – premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii la vârsta adolescentină
Tătaru Lidia, Paladi Oxana
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea tabloului clinic al formelor de afecţiuni neuromotorii
Gavriliţă Lucia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: probleme și soluții
Bolboceanu Aglaida
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul metodologic de responsabilizare a parteneriatului școală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate
Globu Nelea, Bulat Galina, Orîndaş Lilian, Cara Angela
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetătorul şi Profesorul Vlad Pâslaru la 70 de ani
Hadîrcă Maria
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe
Bucun Nicolae, Ababii Oleg
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții pentru formarea-evaluarea transdisciplinară a competenţei-cheie de comunicare în limba română
Hadîrcă Maria
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opțională Istoria matematicii: clasele a X-a – a XI-a
Achiri Ion, Ceapa Valentina, Copăceanu Roman, Cotelea Alexei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională Religie. Cultul ortodox: Clasele a X-a – a XII-a
Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul formativ al optimiării stabilității emoționale a cadrelor didactice.
Cerlat Raisa
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cadrului didactic – arta de a învăţa să fii
Vrabii Violeta
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltări curriculare în vederea creşterii calităţii şi eficienţei procesului educaţional
Nastas Svetlana
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erotetica pedagogică şi aplicaţiile acesteia în educaţie
Savin Maria
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape semnificative în dezvoltarea cercetării psihopedagogiei speciale în Institutul de Științe ale Educației
Cucer Angela, Furdui Emilia
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. Pan Europe. 187-192.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excentricitatea limbajului
Vicol Nelu, Caleachina Olga
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative
Pogolşa Lilia, Afanas Aliona, Vicol Nelu, Isac Ştefania, Ţurcan Natalia, Țînțari Vasile
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiune în istoria psihologiei: rolul Institutului de Științe ale Educației
Bolboceanu Aglaida
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. Pan Europe. 139-155.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni în discursul contemporan privind profesionalizarea carierei didactice
Isac Ştefania
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inserţiuni pragmatice în predarea Religiei în școală
Pogolşa Lilia
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 571