IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(109) pentru cuvîntul-cheie "safety"
Безопасность ребёнка при занятии физической культурой
Tkachionok Alexandra, Şpak Victor
Витебский государственный университет им. П.М.Машерова
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-68-407-1.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele psihologice ale drepturilor omului
Negrea Adelina, Cojocaru Aurelia
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile siguranței pacientului de profil neurochirurgical în serviciul spitalicesc
Danu Silvia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind asigurarea securităţii în mediul penitenciar
Rusu Oleg1, Crainova Nadejda2
2 Universitatea de Economie din Sankt Petersburg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinea publică și securitatea civilă – un normativ al cadrului juridic și instituțional
Creanga Liliana, Bejenari Mihaela, Revenco Ana-Maria
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentum în favoarea revizuirii şi legiferării suspendării şi privării de dreptul de a conduce vehicule ca măsuri de siguranţă
Trofimov Igor, Slisarenco Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția filosofiei la fortificarea siguranței persoanei
Crețu Ivan
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa alimentară – necesitate în comercializarea produselor alimentare
Purici Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-59. Vizualizări-1390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația – instrument în asigurarea securității naționale
Curoş Liudmila
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de prevenire a riscurilor profesionale la locul de muncă în lumina legislației Republicii Moldova
Botnari Elena
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The harmlessness and quality of consumable eggs depending on the duration of average shelf life
Grosu Natalia
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traceability of pork products
Bivol Ludmila, Caisîn Larisa, Andreev Corina
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение поствакцинального иммунитета при использовании препарата АВЕССТИМтм
Fotina Tatiana, Olefir A.
Сумский Аграрный Национальный Университет
Medicină veterinară
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 21 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepțiile pacienților despre siguranța lor în staționar.
Pisarenco Constantin1, Manea Mihaela2, Cheianu Eugenia2, Pisarenco Serghei2, Nepoliuc Liubovi2, Crasnova Olga2, Ciobanu Serghei2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte medicale și legale ale identificării pacientului
Pisarenco Serghei1, Pisarenco Constantin2, Martîniuc Constantin1, Manea Mihaela1, Voloșciuc Irina1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul dezvoltării economice asupra securității naționale
Gîrneţ Slavic
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea posibilităţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii umane prin calculul bioritmilor
Arsene Igor
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of freshness and microbiological indices of eggs depending on their shelf life
Scripnic Elena1, Janau Maria2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Centre of Public Health Criuleni
Promoting Objective and Measurable Food Quality and Safety
Ediţia a 2-a. 2016. Benevento, Italy. ISBN 978-151084495-7.
Disponibil online 12 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea energiei regenerabile ca premisă a consolidării securității energetice a Republicii Moldova
Fortuna Andrei1, Romanescu Doina21
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
9. 2022. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
System Coordination of Survivability and Safety of Complex Engineering Objects Operation
Pankratova Nataliya
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(66) / 2014 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
Disponibil online 20 November, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 109