IBN
Close
Scripnic Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

New trends in food industry - plant based meat substitutes
Scripnic Elena , Caisîn Larisa
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

O altă abordare privind documentarea primară a produselor și a sporului greutății vii în avicultura pentru ouă
Ţapu Tatiana , Scripnic Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналитический обзо р и анализ тенденций развития автоматизированных технологических процессов и технических средств линий обработки молока на фермах
Волконович Августин , Волконович Онорин , Малай Леонид , Скрипник Елена , Кирсанова Алла , Урсатий Николай , Слипенки Викторин , Мелник Тони
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аналитический обзор существующего электрооборудования технологических линий обработки молока и пути дальнейшего его совершенствования
Волконович Ливиу , Волконович Августин , Черней Михай , Скрипник Елена , Кирсанова Алла , Слипенки Викторин , Волконович Онорин , Волконович Ина
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности, цели и задачи исследований автоматизировнных технологических линий обработки молока как объектов управления
Волконович Августин , Скрипник Елена , Кирсанова Алла , Слипенки Викторин , Волконович Онорин , Волконович Ина , Мелник Тони , Урсатий Николай
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Elaborarea instalaţiei frigorifice automatizate cu consum redus de energie electrică pentru răcirea laptelui
Daicu Anatolie , Scripnic Elena , Volconovici Augustin , Chirsanova Alla , Volconovici Onorin , Slipenchi Victorin , Volconovici Ina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проверка гипотезы статистической неразличимости среднесуточных значений скоростей ветра агроклиматических зон Приднестровья
Кирсанова Алла1 , Волконович Онорин1 , Гуцу-Кетрушка Корина2 , Скрипник Елена1 , Волконович Ина1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Технический Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Caliatatea carcaselor de pui broiler refrigerate şi congelate
Scripnic Elena , Scripnic Iurie , Forabosco Flavio
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 22 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Incubația ouălor de diferite specii de păsări în incubatorul de suprafață
Scripnic Elena1 , Scripnic Iurie2 , Pop Cecilia3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 SRL SIVAGRO–COM,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Indicii de incubaţie a ouălor de diferite specii de păsări
Scripnic Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of freshness and microbiological indices of eggs depending on their shelf life
Scripnic Elena1 , Janau Maria2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Centre of Public Health Criuleni
Promoting Objective and Measurable Food Quality and Safety IMEKOFOODS
Ediţia a 2-a. 2016. Benevento, Italy. ISBN 978-151084495-7.
Disponibil online 12 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of synchronization in hatching of poultry eggs
Scripnic Elena , Dreahlo Natalia
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX. 2016. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Breeding and reproduction of local Carpathian bees
Eremia Nicolae1 , Scripnic Elena1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propolis extract use din incubation technology for hens’ eggs treatment
Scripnic Elena , Eremia Nicolae
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura morfologică a carcaselolr masculilor de prepeliţă în funcţie de greutatea corporală
Scripnic Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparative al indicilor de calitate a oualor de consum comercializate pe piata
Scripnic Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Studiul comparativ al indicilor de creştere a puilor de carne
Scripnic Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Study of magnetic field and ultraviolet activation in geese eggs hatching
Scripnic Elena , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of magnetic field and ultraviolet activation in geese eggs hatching
Scripnic Elena , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Cercetări privind influenţa hidrogenoseleniului de zinc dihidrat [Zn (HSeO3)2 · 2H2O] asupra capacităţii reproductive la găini
Ţurcanu Ştefan1 , Gulea Alexandru2 , Bârcă Maria2 , Didilica Ina1 , Scripnic Elena1 , Putin Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa tricloracetatului de zinc tetrahidrat[Zn (CCl3COOH)2 4·H2O] asupra formării oului la păsări
Ţurcanu Ştefan1 , Gulea Alexandru2 , Bârcă Maria2 , Didilica Ina1 , Scripnic Elena1 , Putin Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dezvoltării embrionare în urma utiliizării activării ouălor de găînă cu cîmp magnetic
Scripnic Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The magnetic field used in incubation technology of hen and quail eggs
Scripnic Elena , Scripnic Iurie , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(53) / 2010 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23