IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "programming language"

Pre-achiziții din domeniul programării ale viitorilor informaticieni

Pavel Maria, Pavel Dorin
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea viitorului profesor de informatică din perspectiva tehnologiei orientată obiect
Gîncu Silviu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности применения программирования в процессе развития мотивации исследовательской деятельности

Stepanov Zahar
Тираспольский государственный университет
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Developing a domain-specific language for an automation system

Diacenco Margareta, Onica Mariana, Fiștic Cristofor, Lupaşcu Andrei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inițiere în limbajul de programare SCRATCH

Guțu Igor
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graphical language for modeling algorithms

Vîrtosu Dan, Bîzgu Dina-Alexandrina, Postovan Teodora, Coval Dumitru, Delinschi Cristian
Technical University of Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-632-6.
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6