IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(24) pentru cuvîntul-cheie "obicei"

Folclorul şi tradiţiile de familie în formarea orientărilor axiologice la preşcolari

Silistraru Nicolae, Crîjanovschi Tatiana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-103. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potenţialul turistic al ocupaţiilor şi obiceiurilor Republicii Moldova

Chirev Radu
Spre viitor
Ediția 4, R. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jocul Moşilor– reconstituirea antropologică a unei străvechi forme de cultură populară românească

Niţă-Cocieru Mariana
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierea Iordanului în satele Nistrene

Vasilache Raisa
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiţii şi obiceiuri din ajunul Bobotezei

Vasilache Raisa
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colindatul cu măşti antropomorfe în ceată bărbătească

Niţă-Cocieru Mariana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promoting national identity in stylistics of contemporary architecture and interior design

Munteanu Angela
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viziuni metadiscursive în proiectul „Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei la jumătate de secol de la înființare”. In honorem prof. univ., dr. I. H. Ciubotaru – 80

Colac Tudor
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia cadrului normativ incriminator al infracţiunii de vandalism
Pilat Sofia
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea valorilor promovate de membrii familiei ca modele de educație

Obada Doinița
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ansamblul Folcloric de Cântece și Dansuri „Sălcioarele” din comuna Burlacu, raionul Cahul

Radev Olesea
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzica în obiceiul funerar

Cotoman Carolina
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dramaturgia cutumiară şi valoarea estetică a Moşilor la Cartal

Niţă-Cocieru Mariana
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumentele internaţionale şi aspecte procedurale în procesul de evitare a dublei impuneri fiscale prin prisma aplicării tratatelor internaţionale în Republica Moldova

Cazacu Vitalie, Mariţ Alexandru
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradiții ale adolescenței

Osadci Raisa
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnificația educativă a folclorului la preșcolari

Cojocaru Ludmila
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conceptul „specificul naţional al educaţiei” în contextul integrării europene a sistemului de învăţământ din Republica Moldova

Silistraru Nicolae
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul normelor sociale
Tulbure Ion
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(189) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 4 October, 2016. Descarcări-83. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colindatul în ceată bărbătească în studiile etnologului Nicolae Băieșu

Niţă-Cocieru Mariana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Misiunea lui P.P. Svinin în Basarabia (septembrie 1815 – aprilie 1816)
Agachi Alexei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 24