IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "securitate psihologică"
Strategii de asigurare a securității psihologice la studenții pedagogi în procesul stagiului de practică profesională
Raileanu Olga
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-567-0..
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații epistemologice asupra securității personale. Delimitarea educației pentru securitate personală ca obiect epistemic
Cutasevici Angela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea sentimentului de securitate psihologică
Rotaru-Sîrbu Natalia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența stresului asupra securității psihologice a copilului în utilizarea tehnologiilor inovative
Popescu Cristina
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea violenței școlare - condiție pentru securitatea psihologică a copiilor
Matran Tatiana, Vîrlan Maria
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologica și deprinderile sociale in instituțiile de învațamânt
Popescu Maria, Cojocaru Irina
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică asigurată de modelul relațional de dezvoltare a inteligenței sociale și emoționale în procesul terapeutic integrativ
Platon Inga1, Plămădeală Victoria2
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică și bunăstarea beneficiarilor asistențiali
Diţa Maria
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul gândirii științifice în asigurarea competenței de securizare psihopedagogică a elevilor din partea cadrelor didactice
Sanduleac Sergiu
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitate psihologică versus siguranță psihologică
Sanduleac Sergiu
Moldoscopie
Nr. 2(97) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică – condiţie esenţială în diminuarea nevoilor relaţionale la adolescenţi
Furdui Emilia
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11