IBN
Close
Platon Inga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2023 - 1

Optimizarea securității psihologice prin metode de diminuare a stresului
Platon Inga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-13. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Securitatea psihologică asigurată de modelul relațional de dezvoltare a inteligenței sociale și emoționale în procesul terapeutic integrativ
Platon Inga1 , Plămădeală Victoria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Servicii de susținere a tinerilor defavorizați
Platon Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-545-8.
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de eficientizare a formării profesionale a psihologilor în contextul dezvoltării inteligenței sociale la adolescenți
Platon Inga
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţa timpurie
Racu Igor , Platon Inga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-89. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dezvoltarea inteligenţei sociale în adolescenţă
Platon Inga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(56) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-176. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Incursiuni teoretice asupra abordărilor clasice ale inteligenţei.
Platon Inga12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul de Consultanță Familială „Regina Pacis”
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dimensiuni experimentale ale dezvoltării inteligenţei sociale în perioada formării personalităţii în adolescenţa timpurie
Platon Inga12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(30) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-128. Vizualizări-2042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Fundamente teoretice şi metodologice ale inteligenţei sociale
Platon Inga
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Practica psihologică modernă
2013. . ISBN 978-9975-46-153-5 .
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Determinantele psihosociale ale relaţiilor „Profesor-student”
Platon Inga , Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 14 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10