IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "armed conflict"
Aspecte ale aplicării poligrafului pe timpul conflictelor armate
Odagiu Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legiunea străină din Franța. Analiza prin prisma activității de mercenariat
Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Companiile militare private ca factor generator al evoluării activității de mercenariat
Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprijinirea patrimoniului cultural al Republicii Moldova de atacurile armate cu participarea mercenarilor în timpul confruntărilor politico-militare
Soroceanu Igor
The Collection.
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind coraportul dintre conceptele „stat de drept“ şi „justiţie tranziţională“
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Obligation of States to Comply with Imperative Normes of International Law in the Context of International Security Insurance
Gamurari Vitalie, Alabduljabbar Naif Jassim
Free International University of Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UE-Republica Moldova: fortificarea siguranței persoanelor refugiate din Ucraina
Burlea Angela
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța consilierii copiilor cu cerințe educaționale speciale din familii de refugiați proveniți din zone de conflict
Diță Iris Ionelia
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-824-4.
Disponibil online 31 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa1, Cozari Tudor2, Gherasim Elena3, Pînzari Cătălina1
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia bunurilor culturale în timp de conflict armat în condiţiile războiului din Irak
Badir Kordee
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amnistia și rolul ei în contextul punerii în aplicare a justiției tranziționale
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Involvement of Private Military and Security Companies in the Armed Conflict in Ukraine
Cauia Alexandru, Zacon Corina
Free International University of Moldova
EIRP Proceedings
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2067-9211 /ISSNe 2069-9344
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra factorilor ce prezintă risc de subminare a sесurității nаțiоnаlе а Rеpubliсii Mоldоvа
Antoci Albert1, Lîsîi Cătălin2
Mandatul de securitate: probleme actuale de interpretare, legislaţie şi practică
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-56-783-1.
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recrutarea mercenarilor în era digitală
Soroceanu Igor
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 . 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-5-8.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие торговле людьми в Украине в условиях вооруженного конфликта
Politova Anna
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combatanții teroriști străini – unul din pilonii de bază în activitatea organizațiilor teroriste
Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(353-354) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Divergențe în calificarea noțiunilor de mercenar, combatant străin și terorist
Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activității mercenarilor din perspectiva aspectelor de drept internațional
Pareniuc Alexandru, Beda Vasili
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы украинского законодательства по правовому регулированию операции объединенных сил
Buhtiearov Aleksei1, Buhtiearova Irina2
1 Университет государственной фискальной службы Украины,
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(326) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea infractorului mercenar
Chiriţa Valentin, Drăgulean Alexandru
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52