IBN
Close

71Publicaţii

641Descărcări

43813Vizualizări

Gherasim Elena
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 48.
Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 45
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6

2023 - 5

Analele Naturii
Cozari Tudor , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-6-7
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna of trematodes of amphibians (Ranidae bufonidae families) in the Republic of Moldova. 1. Family plagior-chiidae
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul de management al Parcului Național Orhei
Cîrlig Mihai, Cozari Tudor , Buşmachiu Galina , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Covali Victoria, Grati Vladislav , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana , Angheluţa Viorica , Jechiu Iradion , Guceac Ion , Cușnir Ianuș, Rotaru Ala, Ciobanu Ion , Hadârcă Daniela, Mărgineanu Aureliu
1 Parcul Național Orhei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Zoologie, USM,
5 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM,
6 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
7 Ministerul Mediului,
8 Academia de Studii Economice din Moldova,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-5-0
Disponibil online 6 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul faunei helmintice la amfibieni (Amphibia: ranidae) din zona de agrement - Grădina Botanică (institut) „Alexandru Ciubotaru”
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Institutul de Zoologie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effective of amphibians populations in the Orhei national park
Gherasim Elena , Cozari Tudor
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Caracteristica speciei Haematoloechus variegatus rudolphi, 1819 (trematoda) depistată la amfibienii complexului Pelophylax Esculenta (amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of the degree of helminth infestation of the ecaudate amphibians (the Anura: Ranidae, Bufonidae) depending on the biotic factors in conditions of the Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Coadă Viorica2 , Ţîganaș Ana2
1 Institute of Zoology,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiologia speciei Sphaerirostris teres larvae, Rudolphi, 1819 (Palaeacanthocephala: Centrorhynchidae) stabilită la amfibienii complexului Pelophylax Esculenta (Amphibia, Anura) în Republica Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităților fenologice ale amfibienilor ecaudați (fam. Ranidae, Bufonidae) în contextul schimbării factorilor de mediu în Republica Moldova
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa agenților parazitari asupra statusului imun al animalelor
Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Gherasim Elena , Zamornea Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul comportamentului reproductiv și fazele dezvoltării individuale ale ranidelor verzi (Amphibia: Ranidae) în condițiile Republicii Mmoldova
Gherasim Elena12 , Cozari Tudor12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of pelophylax ridibundus (pallas, 1771) in the formation and maintenance of parasitic zoonoses
Gherasim Elena12
1 Institute of Zoology,
2 Tiraspol State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Biologia, ecologia și etologia ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) în Rezervația Naturală ”Codrii”
Cozari Tudor , Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea parazitofaunei la cervide din Rezervaţia naturală „Codrii”, Republica Moldova, măsuri inovative de profilaxie şi tratament
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Toderaş Ion , Zamornea Maria , Savin Anatolie , Gherasim Elena , Rusu Viorelia
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Establishing the role of amphibians (Anura) in the prophylaxis of helminths specific to domestic, wild and pet animals
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fauna helmintică la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Anura): relații în sistemul parazit-gazdă
Gherasim Elena12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul amfibienilor ecaudați (Ranidae: Pelophylax ridibundus) ca gazdă paratenică a unor specii de helminți (Secernentea: Spirocercidae) în Republica Moldova
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice a complexului Pelophylax esculenta (Amphibia, Ranidae) din Rezervația Naturală “Codrii”
Erhan Dumitru , Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of ectoparasitic fauna diversity in wild birds from various anthropic biotopes of the Republic of Moldova
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Zamornea Maria , Gherasim Elena , Rusu Viorelia
Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3 , Pînzari Cătălina1
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul de reproducere a femelelor complexului ranidelor verzi (amphibia) din ecosistemele naturale ale Republicii Moldova
Gherasim Elena , Arnaut Natalia
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei (trematoda) speciei pelophylax ridibundus din zona de centru a Republicii Moldova
Erhan Dumitru , Gherasim Elena , Arnaut Natalia , Gologan Ion , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 24 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova
Cozari Tudor12 , Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța amfibienilor ecaudați (Amphibia: Ranidae) ca bio-indicatori ai ecosistemlor acvatice în Republica Moldova
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-1424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infestarea cu nematode a ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) din zona de centru a Republicii Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru
Institutul de Zoologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi
Cozari Tudor12 , Erhan Dumitru1 , Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice a speciei Rana lessonae camerano, 1882 (Amphibia, Ecaudata) din unele biotopuri acvatice naturale din zona de centru a Republicii Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Arnaut Natalia , Gologan Ion , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Comportamentul de reproducere al ranidelor verzi: analiză sintetică
Cozari Tudor12 , Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea faunei helmintice a speciei Pelophylax Ridibundus (Amphibia, Ranidae) în funcție de factorii sezonieri
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Gologan Ion , Lebedenco Liubovi , Ivanova Anastasia , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de infestare al bovinelor cu sarcochiști în dependență de tehnologia de întreținere în Republica Moldova
Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Chihai Oleg1 , Zamornea Maria1 , Gherasim Elena1 , Melnic Galina1 , Enciu Valeriu2 , Tomşa Mihail2 , Anghel Tudor1 , Buza Vasile1 , Naforniţa Nicolae12 , Rusu Vadim3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova.
Rusu Ştefan1 , Erhan Dumitru1 , Savin Anatolie1 , Zamornea Maria1 , Chihai Oleg1 , Gherasim Elena1 , Gologan Ion1 , Chihai Nina2 , Pruteanu Mihail1 , Anghel Tudor1 , Rusu Vadim1
1 Institutul de Zoologie,
2 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii morfometrici ai speciei Acanthocephalus Ranae Schrank, 1788 (Acanthocephala) depistată la specimenele complexului Pelophylax Esculenta (Amphibia)
Erhan Dumitru , Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura dimensională a reproducătorilor speciei Rana Ridibunda din ecosistemele Codrilor centrali
Cozari Tudor12 , Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Pelophylax esculenta (Amphibia) complex and their infestation by the trematode Codonocephalus urniger (Strigeida) species in the Republic of Moldova condition
Gherasim Elena
Institute of Zoology
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 11

Analiza particulartăților biometrice la specia Rana ridibunda Pallas , 1771 in condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica faunei helmintice (Trematoda) a speciei Pelophylax ridibundus din zona de Centru a Republicii Moldova
Erhan Dumitru , Gherasim Elena , Rusu Ştefan , Zamornea Maria , Munjiu Oxana , Gologan Ion , Lebedenco Liubovi , Ivanova Anastasia , Cebotari Andrei , Vatavu Dmitri
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 26(39) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la cunoașterea faunei helmintice a moluștelor bivalve in ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova
Toderaş Ion , Gherasim Elena , Railean Nadejda , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea faunei helmintice a ranidelor verzi (Amphibia: Ranidae) din complexul de bazine acvatice de la Grădina Botanică (Institut) a AȘM
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea parazitofaunei la Canis familiaris din ecosistemul urban, Chişinău
Tălămbuţă Nina1 , Chihai Oleg2 , Erhan Dumitru2 , Rusu Ştefan2 , Melnic Galina2 , Zamornea Maria2 , Gherasim Elena2 , Anghel Tudor2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecto parazitofauna la unele păsări sălbatice de interes cinegetic din Republica Moldova
Zamornea Maria1 , Erhan Dumitru1 , Rusu Ştefan1 , Savin Anatolie1 , Gherasim Elena1 , Tălămbuţă Nina2 , Bondari Lidia3 , Botnaru Nicolai4 , Dumbrăveanu Dorin1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Colegiul de Ecologie, mun. Chişinău,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul parazitozelor asupra indicilor calitativi ai produselor comestibile de origine animală
Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Tomşa Mihail , Chihai Oleg , Zamornea Maria , Gherasim Elena , Buza Vasile , Anghel Tudor , Gologan Ion , Melnic Galina
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-850
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfismul amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta In ecosistemele Codrilor Centrali ai Republicii Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ranidele verzi (Amphibia: Ranidae), bio-indicatori ai ecosistemelor acvatice
Gherasim Elena
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea organică a trematodelor la amfibieni (Amphibia:Ranidae)
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Rusu Ştefan , Zamornea Maria , Tălămbuţă Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The density of parasitic fauna in cervids from the wildlife reservation forest “Padurea Domneasca ”, Republic of Moldova
Rusu Ştefan1 , Erhan Dumitru1 , Zamornea Maria1 , Chihai Oleg1 , Gherasim Elena1 , Gologan Ion1 , Chihai Nina2 , Silitrari Andrei1
1 Institute of Zoology ASM,
2 Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bălţi
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Description of species Prosotocus confusus Looss 1894 in conditions of central Codrii in Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Cozari Tudor12 , Rusu Ştefan1 , Munjiu Oxana1 , Tălămbuţă Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 71