IBN
Close

60Publicaţii

489Descărcări

36302Vizualizări

Cozari Tudor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(7)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 1.
Cărţi - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 33
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

Analele Naturii
Cozari Tudor , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana
1 Institutul de Zoologie, USM,
2 Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, USM,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-6-7
Disponibil online 5 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul de management al Parcului Național Orhei
Cîrlig Mihai, Cozari Tudor , Buşmachiu Galina , Gherasim Elena , Nistreanu Victoria , Miron Aliona , Tofan-Dorofeev Elena , Ioniţă Olga , Covali Victoria, Grati Vladislav , Bejan Iurie , Bunduc (Popușoi) Tatiana , Angheluţa Viorica , Jechiu Iradion , Guceac Ion , Cușnir Ianuș, Rotaru Ala, Ciobanu Ion , Hadârcă Daniela, Mărgineanu Aureliu
1 Parcul Național Orhei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Zoologie, USM,
5 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru", USM,
6 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM,
7 Ministerul Mediului,
8 Academia de Studii Economice din Moldova,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3587-5-0
Disponibil online 6 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effective of amphibians populations in the Orhei national park
Gherasim Elena , Cozari Tudor
Institute of Zoology, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Evaluarea particularităților fenologice ale amfibienilor ecaudați (fam. Ranidae, Bufonidae) în contextul schimbării factorilor de mediu în Republica Moldova
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor de mediu asupra amfibienilor caudați la nivel național, regional și european: analiză sintetică eco-evolutivă
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul comportamentului reproductiv și fazele dezvoltării individuale ale ranidelor verzi (Amphibia: Ranidae) în condițiile Republicii Mmoldova
Gherasim Elena12 , Cozari Tudor12
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiul de la Nistru – momentul (ne) adevărului
Cozari Tudor
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of environmental factors on caudate amphibians at the national, regional and european level: synthetic eco-evolutionary analysis
Cozari Tudor
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(13) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Biologia, ecologia și etologia ranidelor verzi (Amphibia, Ecaudata) în Rezervația Naturală ”Codrii”
Cozari Tudor , Gherasim Elena
Institutul de Zoologie
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Cozari Tudor , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological-evolutionary ethology of the amphibians: conceptual synthesis of research results at regional and European level
Cozari Tudor12
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 25 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Analiza particulartăților biometrice ale speciei Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 în contextul schimbărilor climatice în Republica Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3 , Pînzari Cătălina1
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia ecologică în sistemul preuniversitar de instruire
Cozari Tudor , Coadă Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Moşanu Elena , Cozari Tudor , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parazitofauna, impactul parazitozelor asupra organismului la fazanul comun (phasianuscolchicus l.), profilaxia și tratamentul: (ghid metodologic)
Rusu Ştefan , Erhan Dumitru , Savin Anatolie , Zamornea Maria , Rusu Viorelia, Railean Nadejda , Toderaş Ion
1 Institutul de Zoologie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-151-89-4
Disponibil online 22 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,Cărbuna” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproducerea și comportamentul reproductiv a femelelor complexului Pelophylax esculenta (Amphibia) în condițiile Republicii Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor12 , Plop Larisa3
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile de reproducere a amfibienilor caudați în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Gherasim Elena3
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura faunei helmintice (Trematoda) a speciei Rana ridibunda (Amphibia, Anura) în zona de centru a Republicii Moldova
Miron Liviu Dan1 , Erhan Dumitru2 , Cozari Tudor2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar
Grati Vasile , Cozari Tudor , Botnaru Alecu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexul ranidelor verzi – model de formare a unor specii de amfibieni pe cale hibridogena
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etologia ecologico-evolutiva a amfibienilor: sinteza conceptuala a rezultatelor investigatiilor la nivel regional si european
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-51. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea strategiilor de reproducere a complexului pelophylax esculena (amphibia: ecaudata) în condițiile codrilor centrali ai Republicii Moldova
Cozari Tudor12 , Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor ecologici asupra morfologiei, cromației și fenologiei ranidelor verzi
Cozari Tudor12 , Erhan Dumitru1 , Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dezvoltării ontogenetice a speciei triturus vulgaris în ecosistemele rezervației „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(7) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Comportamentul de reproducere al ranidelor verzi: analiză sintetică
Cozari Tudor12 , Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații în sistemul parazit-gazdă la amfibienii ecaudați: preliminarii și perspective de cercetare
Miron Liviu Dan1 , Erhan Dumitru2 , Cozari Tudor23
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Institutul de Zoologie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(5) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura dimensională a reproducătorilor speciei Rana Ridibunda din ecosistemele Codrilor centrali
Cozari Tudor12 , Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Polimorfismul amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta In ecosistemele Codrilor Centrali ai Republicii Moldova
Gherasim Elena1 , Cozari Tudor2
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Description of species Prosotocus confusus Looss 1894 in conditions of central Codrii in Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Cozari Tudor12 , Rusu Ştefan1 , Munjiu Oxana1 , Tălămbuţă Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development and  larval growth rate particularities of species Triturus  vulgaris in the ecosystems of Reservation „Codrii”
Plop Larisa1 , Cozari Tudor2 , Toderash Ion3 , Rusu Vadim3
1 Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First description of species Pleurogenoides medians Olsson , 1876 in conditions of the Republic of Moldova
Gherasim Elena1 , Erhan Dumitru1 , Cozari Tudor12 , Rusu Ştefan1 , Munjiu Oxana1 , Tălămbuţă Nina3
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the ecological factors on coloration of the green frogs (Amphibia, Ranidae) in ecosystems of Moldova
Cozari Tudor12 , Erhan Dumitru1 , Gherasim Elena1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproductive success of  common newt population (Triturus vulgaris) in the central forest (“Codrii” scientific reserve)
Cozari Tudor1 , Plop Larisa2 , Toderash Ion3
1 Tiraspol State University,
2 Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”,
3 Institute of Zoology ASM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a ornitofaunei în zona umedă de importanţă internaţională „Lacurile Prutului de Jos”
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Territorial behavior  strategies of the common newt male (Triturus vulgaris l.)  in the ecosystems of central forest
Toderash Ion1 , Plop Larisa2 , Cozari Tudor3
1 Institute of Zoology ASM,
2 Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”,
3 Tiraspol State University
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Diversitatea taxonomică şi ecologică a helmintofaunei ranidelor verzi (Amphibia, Anura) din bazinele acvatice din Codrii Centrali ai Republicii Moldova
Gherasim Elena , Erhan Dumitru , Cozari Tudor , Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia ecologică a tinerei generaţii – imperativ al vieţii în societatea contemporană
Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Aspecte ale polimorfismului cromatic a specimenelor de triturus vulgaris L. Din populaţiile ecosistemelor Codrilor centrali
Cozari Tudor , Plop Larisa , Jalba Liliana
Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale sistematicii, morfologiei şi ecologiei ranidelor verzi: Analiză teoretico-sintetică
Cozari Tudor1 , Gherasim Elena2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(75) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 February, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canalele senzoriale şi mesagerii comunicaţiei sexuale ai amfibienilor caudaţi
Cozari Tudor , Plop Larisa , Jalba Liliana
Tiraspol State University
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul reproductiv a speciilor din complexul ranidelor verzi din zona de centru a Republicii Moldova
Cozari Tudor , Gherasim Elena
Institute of Zoology ASM
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale morfologiei tritonului comun (triturus vulgaris l.) În ecosistemele codrilor centrali
Plop Larisa , Cozari Tudor , Jalba Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Sustainable use and protection of animal world diversity:International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu
2014. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-379-7.
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistematica modernă în studiul biologiei
Botnaru Oleg1 , Grati Vasile2 , Cozari Tudor2 , Cotruţă Maria3
1 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-41. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Dimensional and age structures analysis of the common newt breeders (triturus vulgaris l.) in ecosystems of “Codrii” reservation
Plop Larisa1 , Cozari Tudor1 , Jalba Liliana1 , Silitrari Andrei2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological particularities of the bufo bufo population reproduction in the ecosistems of “Codrii” reservation
Cozari Tudor1 , Plop Larisa1 , Jalba Liliana1 , Gherasim Elena2 , Silitrari Andrei2
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 20 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia calităţii factorilor de mediu in ariile naturale protejate de stat (monumente naturale hidrologice)
Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Sandu Maria , Stegărescu Vasile , Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutionary ecological features of the reproductive strategies of the caudate and ecaudate amphibians in the ecosystems of the central forest
Jalba Liliana1 , Cozari Tudor1 , Plop Larisa1 , Gherasim Elena2 , Rusu Vadim3
1 Tiraspol State University,
2 Institute of Zoology ASM,
3 Moldova State University
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 21 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 61